Friday, November 6, 2020

Lời Sống Hằng Ngày — Vụ Mùa Ngọt Ngào Nhất

 

Vụ Mùa Ngọt Ngào Nhất

Đọc: Ê-sai 5:1-7 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Giê-rê-mi 37-39; Hê-bơ-rơ 3

Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả.

Khi mua nhà, chúng tôi được thừa hưởng một giàn nho. Vì mới làm vườn nên gia đình tôi dành khá nhiều thời gian để học tỉa cành, tưới nước và chăm sóc nó. Mùa thu hoạch đầu tiên đến, tôi ăn thử một quả nho và thất vọng với vị chua không hề dễ chịu.

Sự thất vọng mà tôi cảm nhận khi cẩn thận chăm sóc cho giàn nho chỉ để thu hoạch sự chua chát, làm vang vọng Ê-sai 5. Chúng ta thấy hình bóng về mối liên hệ của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên. Chúa, với hình ảnh người nông dân, đã dọn sạch sườn đồi đầy đá sỏi, trồng vào đó những cây nho tốt tươi, xây tháp canh để bảo vệ, và đào hầm ép rượu để thưởng thức thành quả của Ngài (Ês. 5:1-2). Nhưng Ngài thất vọng nhận ra rằng vườn nho, tượng trưng cho dân Y-sơ-ra-ên, đã sinh ra những quả nho chua chát của ích kỷ, bất công và áp bức (c.7). Cuối cùng, Chúa buộc phải hủy diệt vườn nho, chỉ giữ lấy một phần còn sót của những cây nho mà một ngày kia sẽ cho ra vụ mùa bội thu.

Trong Phúc Âm Giăng, Chúa Jêsus nhắc lại minh họa về vườn nho, Ngài phán: “Ta là cây nho; các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả” (Gi.15:5). Trong hình ảnh tương đồng này, Chúa mô tả những tín hữu ở trong Ngài như những nhánh nho được liên kết với Ngài, là thân cây. Khi gắn kết với Chúa Jêsus qua việc nương cậy vào Thánh Linh Ngài trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ trực tiếp nhận lãnh nguồn dinh dưỡng thuộc linh sinh ra tình yêu, là bông trái ngọt lành nhất.
Việc luôn kết nối với Chúa Jêsus sản sinh tình yêu trong đời sống bạn như thế nào? Những phước hạnh khác của việc được gắn kết với Ngài là gì?
Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã tạo ra bông trái tốt lành trong đời sống con khi con liên hiệp với Ngài. Xin sự sống của Chúa tuôn tràn qua con để tình yêu chan chứa hơn nữa trong đời sống con.

bởi Lisa M. Samra

Chú Giải

Ê-sai (tên ông có nghĩa là “Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi”) đã có một khởi đầu thú vị cho chức vụ tiên tri của mình. Trong Ê-sai 1-5, vị tiên tri thốt lên một loạt câu “khốn thay” đối với dân Y-sơ-ra-ên. Quyển Chú Thích Kiến Thức Kinh Thánh cho chúng ta biết ‘khốn thay’ là “thán từ nói về sự đau khổ hoặc về mối đe dọa khi đối diện với hiện tại hoặc tai họa sắp xảy đến”. Trong chương 6, sau khi vua Ô-xia băng hà, tiên tri Ê-sai được đưa đến trước ngai Đức Chúa Trời và cảnh tượng thật choáng ngợp đến nỗi lúc đó ông phải thốt lên câu ‘khốn thay’ cho chính mình. Ê-sai nói: “Khốn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!” (c.5) Khi nhìn thấy Chúa, Ê-sai ý thức sâu sắc về sự tội lỗi của chính mình, chứ không chỉ là sự suy bại của quốc gia.

Bill Crowder

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Vì mới làm vườn nên gia đình tôi dành khá nhiều thời gian để học tỉa cành, tưới nước và chăm sóc nó. Mùa thu hoạch đầu tiên đến, tôi ăn thử một quả nho và thất vọng với vị chua không hề dễ chịu.

No comments:

Post a Comment