Friday, November 13, 2020

Lời Sống Hằng Ngày — Khi Chúa Phán

 

Khi Chúa Phán

Đọc: Ê-sai 55:10-13 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Ca Thương 1-2; Hê-bơ-rơ 10:1-18

Thì lời của Ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công.

Lily, một dịch giả Kinh Thánh, đang trên đường bay về quê nhà thì bị giữ lại tại sân bay. Điện thoại của cô bị khám xét, và khi các nhà chức trách tìm thấy bản thu âm Tân Ước, họ đã tịch thu chiếc điện thoại và hỏi cung cô trong hai tiếng. Họ yêu cầu cô mở ứng dụng Kinh Thánh, và vô tình ứng dụng đang dừng ở Ma-thi-ơ 7:1-2: “Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. Vì các con xét đoán người ta thể nào thì các con cũng sẽ bị xét đoán thể ấy, các con lường cho người ta mực nào thì các con cũng sẽ bị lường lại mực ấy.” Khi nghe những lời này bằng chính ngôn ngữ của mình, một viên chức tái mặt. Sau đó, cô được thả và họ không hề có thêm động thái nào nữa.

Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra trong tấm lòng của viên chức tại sân bay, nhưng biết rằng “lời của [Chúa] cũng vậy, đã ra khỏi miệng [Ngài]” thì sẽ làm trọn điều Ngài muốn (Ês. 55:11). Ê-sai đã nói tiên tri những lời hy vọng này cho dân sự của Chúa đang bị lưu đày, bảo đảm với họ rằng như mưa và tuyết tưới nhuần đất đai, thì “lời đã ra khỏi miệng [Chúa]” sẽ đạt được mục đích của Ngài (c.10-11).

Chúng ta hãy đọc phân đoạn này để củng cố lòng tin quyết nơi Chúa. Khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn, như cô Lily trước những nhà chức trách, ước ao chúng ta tin cậy rằng Chúa đang hành động – cho dù chúng ta không thấy kết quả sau cùng.
Lần gần nhất bạn thấy Chúa hành động là khi nào? Bạn đã nhận lãnh tình yêu của Chúa qua những lời mà Ngài đã công bố ra sao?
Lạy Cha thiên thượng, cảm ơn Ngài vì những gì Ngài đã bày tỏ, là điều đã mang đến cho con hy vọng, bình an và tình yêu. Xin giúp con lớn lên trong tình yêu con dành cho Ngài.

bởi Amy Boucher Pye

Chú Giải

Phân đoạn Kinh Thánh Ê-sai 55 là lời nhắc nhở mạnh mẽ về một trong những yếu tố quan trọng nhất của mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời – yếu tố huyền nhiệm. Đôi khi chúng ta mắc sai lầm khi cố gắng phân loại hoặc chia nhỏ Đức Chúa Trời của vũ trụ thành những phần nhỏ và dễ hiểu. Tuy nhiên, bất kỳ vị thần nào mà chúng ta có thể phân chia như vậy thì không phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh – cũng không phải Đức Chúa Trời mà chúng ta thật sự cần. Vấn đề này dường như nằm sau lời của J.B. Phillips viết trong quyển sách nhỏ đầy mạnh mẽ mang tên “Đức Chúa Trời Của Bạn Quá Nhỏ”. Đức Chúa Trời của chúng ta vĩ đại, to lớn và không thể hiểu được để có thể tối giản hóa hoặc nén gọn lại. Đường lối và suy nghĩ của Ngài vượt quá chúng ta (c.8-13), có nghĩa là trong sự hữu hạn của mình, chúng ta phải học cách chấp nhận tính huyền nhiệm về sự vĩ đại của Ngài.

Bill Crowder

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Lily, một dịch giả Kinh Thánh, đang trên đường bay về quê nhà thì bị giữ lại tại sân bay. Điện thoại của cô bị khám xét, và khi các nhà chức trách tìm thấy bản thu âm Tân Ước, họ đã tịch thu chiếc điện thoại và hỏi cung cô trong hai tiếng.

No comments:

Post a Comment