Friday, November 20, 2020

Lời Sống Hằng Ngày — Bỏ Qua Mâu Thuẫn

 

Bỏ Qua Mâu Thuẫn

Đọc: Ê-phê-sô 4:26-32 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Ê-xê-chi-ên 14-15; Gia-cơ 2

Đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn.

Trên bia tưởng niệm nơi mộ phần của nhà khoa học nổi tiếng người Hà Lan, Albert Einstein không nhắc đến những tranh cãi khoa học của họ. Thay vào đó, ông nhắc lại “lòng nhân từ không bao giờ dứt” của Hendrik A. Lorentz, nhà vật lý học yêu dấu được biết đến bởi lối sống giản dị và đối xử công bằng với mọi người. Einstein nói: “Ai nấy đều vui vẻ đi theo ông vì họ cảm thấy ông ấy không bao giờ có ý ra lệnh nhưng luôn giúp đỡ.”

Lorentz đã truyền cảm hứng cho các nhà khoa học bỏ qua định kiến chính trị mà hợp tác với nhau, đặc biệt sau Đệ Nhất Thế Chiến. “Thậm chí trước khi chiến tranh kết thúc”, Einstein nói về người thắng giải Nobel như mình, “[Lorentz] đã cống hiến cả đời cho việc hòa giải.”

Làm công việc giải hòa cũng nên là mục tiêu của mọi thành viên trong hội thánh. Thật vậy, một số mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta phải làm bổn phận của mình là tìm ra những giải pháp hòa bình. Phao-lô viết: “Đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn” (Êph. 4:26). Để cùng nhau lớn lên, vị sứ đồ khuyên “chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe” (c.29).

Cuối cùng, Phao-lô nói: “Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (c.31-32). Từ bỏ mâu thuẫn bất cứ khi nào chúng ta có thể sẽ giúp gây dựng hội thánh Chúa. Thật vậy, chúng ta tôn vinh Ngài qua điều đó.
Chúa có thể giúp chúng ta giải quyết mâu thuẫn như thế nào? Để tôn kính Chúa và hội thánh, bạn nên bỏ qua mâu thuẫn nào?
Lạy Chúa yêu thương, khi con đối diện với mâu thuẫn, xin nhắc tấm lòng con trao cơn giận lên cho Ngài.

bởi Patricia Raybon

Chú Giải

Là những người tin nơi Đấng Christ, Phao-lô khuyên chúng ta phải sống khác biệt với những người không tin. Đời sống của chúng ta phải nên thánh – biệt riêng và dâng cho Chúa (Ê-phê-sô 4:20-24). Lời nói của chúng ta phải chân thật, giúp ích, xây dựng, khích lệ và ích lợi cho người khác (c.25, 29). Qua năng quyền của Thánh Linh sống trong chúng ta, chúng ta phải bỏ những lời nói độc ác và lăng mạ, cùng với sự cay đắng, giận dữ, cay nghiệt, vu khống hoặc lời nói ác ý (c.29-31). Cách chúng ta tha thứ cho người khác là phẩm chất của những người tin nơi Chúa Jêsus. Chúng ta phải tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta (c.32; Cô-lô-se 3:13). Bằng chứng chúng ta được Cha Thiên Thượng tha thứ là khi chúng ta sẵn lòng tha thứ cho người khác. Những tín hữu được tha thứ trong Chúa Jêsus là những người biết tha thứ cho người khác (Ma-thi-ơ 18:21-35; Lu-ca 7:36-50).

K. T. Sim

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Trên bia tưởng niệm nơi mộ phần của nhà khoa học nổi tiếng người Hà Lan, Albert Einstein không nhắc đến những tranh cãi khoa học của họ. Thay vào đó, ông nhắc lại “lòng nhân từ không bao giờ dứt” của Hendrik A. Lorentz, nhà vật lý học yêu dấu được biết đến bởi lối sống giản dị và đối xử công bằng với mọi người.

No comments:

Post a Comment