Friday, October 9, 2020

Lời Sống Hằng Ngày — Phản Ứng Trước Chỉ Trích

https://vietnamese-odb.org/2020/10/09/phan-ung-truoc-chi-trich/

Phản Ứng Trước Chỉ Trích

Đọc: Châm Ngôn 15:1–2, 31–33 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Ê-sai 32–33; Cô-lô-se 1

Người chậm giận làm yên cuộc tranh cãi.

Lời thô lỗ gây tổn thương. Vì vậy, bạn tôi, một tác giả từng đoạt giải thưởng, đã vất vả tìm cách đáp lại lời chỉ trích mà anh nhận được. Cuốn sách mới của anh được đánh giá năm sao cộng với giải thưởng lớn. Sau đó, một nhà phê bình tạp chí đáng kính dành cho anh lời khen mỉa mai, mô tả quyển sách được viết tốt nhưng vẫn chỉ trích nó cách gay gắt. Anh hỏi các bạn của mình: “Tôi nên trả lời thế nào?”

Một người bạn khuyên: “Thôi bỏ đi”. Tôi đã chia sẻ lời khuyên từ bài viết trong tạp chí, bao gồm các mẹo để bỏ qua những lời chỉ trích như vậy hay học hỏi từ nó ngay cả khi tiếp tục làm việc và viết sách.

Tuy nhiên, cuối cùng tôi quyết định tra xem Kinh Thánh – quyển sách có lời khuyên tốt nhất cho mọi vấn đề – nói về cách phản ứng với những lời chỉ trích nặng nề. Sách Gia-cơ khuyên: “Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận” (1:19). Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta “sống hòa hợp với nhau” (Rô. 12:16).

Tuy nhiên, có cả một chương trong Châm Ngôn cung cấp những chỉ dẫn khôn ngoan về cách phản ứng với các cuộc tranh cãi. Châm Ngôn 15:1 chép: “Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận”, “Người chậm giận làm yên cuộc tranh cãi” (c.18). Hơn nữa: “Ai nghe lời quở trách đạt được sự thông sáng” (c.32). Khi suy nghĩ lời chỉ dạy khôn ngoan đó, nguyện Chúa giúp chúng ta luôn giữ lưỡi mình, như bạn tôi đã làm. Tuy nhiên, trên hết, sự khôn ngoan hướng dẫn chúng ta “kính sợ Đức Giê-hô-va” vì “sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng” (c.33).
Phản ứng điển hình của bạn khi bị phê bình là gì? Trong cuộc tranh luận, bạn dùng cách khiêm tốn nào để bảo vệ lưỡi mình?
Lạy Chúa, khi có những lời chỉ trích tấn công hoặc tranh cãi gây tổn thương, xin gìn giữ môi miệng con để con luôn hạ mình tôn vinh Ngài.


Chú Giải

Sự khôn ngoan được tìm thấy trong sách Châm Ngôn có nhiều điểm tương đồng với sách Gia-cơ trong Tân Ước, còn được gọi là “Châm Ngôn của Tân Ước”. Những lời trong Châm Ngôn 15:1 “Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời xẳng xớm trêu cơn thịnh nộ” phản ánh những lời khôn ngoan trong Gia-cơ 1:19-20. Từ chương đầu đến chương cuối của sách Gia-cơ, chúng ta không thể bỏ qua những lời ám chỉ hoặc trích dẫn từ sách Châm Ngôn. Cả Châm Ngôn 2:6 và Gia-cơ 1:5 đều nói rằng Đức Chúa Trời chính là nguồn của sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan trong Châm Ngôn 10:12 được bày tỏ trong những lời cuối cùng của Gia-cơ về việc “che lấp vô số tội lỗi” (5:20). Và như rất nhiều chỗ trong sách Châm Ngôn, Gia-cơ chương 3 nhắc nhở chúng ta rằng đời sống khôn ngoan bao gồm việc cẩn thận sử dụng lời nói của mình.

Arthur Jackson

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Lời thô lỗ gây tổn thương.

No comments:

Post a Comment