Friday, October 2, 2020

Lời Sống Hằng Ngày — Chúa Không Bỏ Chúng Ta

https://vietnamese-odb.org/2020/10/02/chua-khong-bo-chung-ta/

Chúa Không Bỏ Chúng Ta

Đọc: Giăng 10:22–30 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Ê-sai 14–16; Ê-phê-sô 5:1–16

Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta.

Julio gặp phải tình huống sinh tử khi đang đạp xe qua cầu George Washington, cây cầu hai tầng đông đúc nối liền thành phố New York và New Jersey. Một người đàn ông đứng trên gờ đá bên sông Hudson chuẩn bị nhảy xuống. Biết rằng cảnh sát sẽ không đến kịp, Julio nhanh chóng hành động. Anh nhớ lại lúc mình xuống xe và dang tay ra, nói những câu như: “Đừng làm điều đó. Chúng tôi yêu anh”. Sau đó, giống như người chăn chiên với cây gậy, anh nắm lấy người đàn ông quẫn trí và đưa anh ta đến nơi an toàn với sự giúp đỡ của một người qua đường. Theo báo cáo, Julio vẫn không lìa bỏ người đó, ngay cả sau khi anh ta đã an toàn.

Hai thiên niên kỷ trước đây, trong tình huống sinh tử, Chúa Jêsus – Người Chăn Nhân Lành – cho biết Ngài sẽ hy sinh mạng sống để cứu chuộc những ai tin Ngài và Ngài không lìa bỏ họ. Chúa nói về cách Ngài ban phước cho chiên Ngài rằng: chúng sẽ nhận biết Ngài cách cá nhân, được ban cho sự sống đời đời, chẳng hư mất bao giờ và sẽ được an toàn trong sự chăm sóc của Ngài. Sự bảo an này không phụ thuộc vào khả năng của những con chiên yếu ớt, nhưng phụ thuộc vào sự chu cấp của Người Chăn, Đấng sẽ không để một con nào bị cướp “khỏi tay [Ngài]” (Gi. 10:28–29).

Khi chúng ta rối trí và cảm thấy tuyệt vọng, Chúa Jêsus giải cứu chúng ta; giờ đây chúng ta cảm thấy an toàn trong mối liên hệ với Ngài. Ngài yêu thương, theo đuổi, tìm kiếm, cứu chuộc và hứa sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta.
Điều gì khiến bạn cảm thấy không an toàn trong mối liên hệ với Chúa Jêsus? Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng sự an toàn của bạn trong Ngài phụ thuộc vào sự chu cấp của Ngài chứ không phải sự yếu đuối của bạn?
Lạy Chúa Jêsus, khi con phạm tội và chạy trốn Ngài, Ngài vẫn không bao giờ lìa bỏ con vì ân điển của Ngài.


Chú Giải

Lễ Cung Hiến, còn được biết đến là Hanukkah hoặc Lễ hội ánh sáng, kỷ niệm việc cung hiến lại đền thờ vào năm 164 TCN sau khi vua Antiochus IV Epiphanes cai trị xứ Seleucid làm ô uế đền thờ vào năm 167 TCN. Trong bối cảnh này, Chúa Jêsus đã phán: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30), gợi nhớ lại niềm tin trọng tâm của người Giu-đa, được biết đến là shema “Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (Phục Truyền 6:4). Bằng cách nhắc lại shema, Chúa Jêsus đã khẳng định Ngài là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên. Vì việc Chúa Jêsus là một với Cha Ngài không khác gì một lời tuyên bố về thần tính của Ngài.

Con Campbell

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Julio gặp phải tình huống sinh tử khi đang đạp xe qua cầu George Washington, cây cầu hai tầng đông đúc nối liền thành phố New York và New Jersey.

No comments:

Post a Comment