Friday, October 16, 2020

Lời Sống Hằng Ngày — Chậm Mà Chắc

 

Chậm Mà Chắc


Đọc: Ma-thi-ơ 13:31–35 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Ê-sai 47–49; I Tê-sa-lô-ni-ca 4

Download MP3


Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lại lớn nhất trong các loại rau, và trở thành cây.

Ma-thi-ơ 13:32


Tôi tình cờ gặp người bạn cũ, anh nói với tôi về dự định của mình, nhưng tôi thú thật điều đó dường như khó tin. Tuy nhiên, trong vòng vài tháng sau, ban nhạc của anh có mặt ở khắp mọi nơi – từ việc đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn trên radio đến việc có ca khúc nổi tiếng trong các quảng cáo TV. Anh ấy nổi tiếng nhanh chóng.

Chúng ta có thể bị ám ảnh bởi sự chú ý và thành công – những điều lớn lao và ấn tượng, nhanh chóng và vụt sáng. Nhưng ẩn dụ về hạt cải và men so sánh vương quốc Chúa (sự trị vì của Chúa trên đất) với những điều nhỏ bé, ẩn giấu và dường như không đáng kể, tiến triển chậm rãi từng bước một.

Vương quốc đó giống như Vua của nó. Sứ mạng của Đấng Christ lên đến đỉnh điểm trong cuộc đời Ngài, như hạt giống bị chôn vùi trong lòng đất; như men bị trộn lẫn vào bột. Nhưng Ngài đã sống lại. Giống như cây xuyên qua mặt đất, như bánh mì khi được nung nóng. Chúa Jêsus đã sống lại.

Chúng ta được mời gọi để sống theo cách của Ngài, bền bỉ và thấm nhuần, để chống lại sự cám dỗ tự giải quyết vấn đề, để nắm lấy sức mạnh và biện hộ cho cách chúng ta cư xử trong cuộc đời bằng các kết quả tạo ra. Kết quả – “trở thành cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó” (c.32) và bánh mì dành cho bữa tiệc – là công việc của Đấng Christ, không phải của chúng ta.

Điều nhỏ nhặt và có vẻ không đáng kể nào mà bạn sẽ làm để khích lệ hoặc chúc phước cho người khác trong đời bạn? Trong lĩnh vực nào bạn cần quay lưng khỏi sự so sánh với người khác hay khỏi hình ảnh sai lệch về tầm quan trọng và sự thành công?
Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã thường xuyên hành động bằng những cách khiêm tốn, kín giấu và dường như không đáng kể. Xin giúp con tin rằng Ngài đang hành động ngay cả khi con không nhìn thấy Ngài. Xin ban ân điển để con tiếp tục tiến bước và trung tín suốt chặng đường dài.

bởi Glenn Packiam

Chú Giải


Việc Ma-thi-ơ sử dụng lời tiên tri Cựu Ước thường gây tò mò, và đó là trường hợp trong Ma-thi-ơ 13:35. Sau khi Chúa Jêsus nói về các ẩn dụ, Ma-thi-ơ khẳng định rằng cách dạy dỗ này làm ứng nghiệm lời tiên tri. Tuy nhiên, câu trích dẫn của ông không phải đến từ một trong những tiên tri nổi tiếng của dân Y-sơ-ra-ên mà đến từ tác giả thi thiên A-sáp, người hướng dẫn thờ phượng trong Thi Thiên 78:2. Điều này có lẽ đã khiến những độc giả Do Thái ở thế kỷ đầu tiên bất ngờ, nhưng chúng ta thì không. Theo ý nghĩa nào đó, cả Cựu Ước đều nói về Chúa Jêsus bằng cách này hay cách khác. Khi đồng hành với hai môn đồ trên đường Em-ma-út vào ngày phục sinh, Chúa Jêsus đã giải thích cho họ về “những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh” bắt đầu từ Môi-se và các Tiên tri (Lu-ca 24:27).

Bill Crowder


© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Tôi tình cờ gặp người bạn cũ, anh nói với tôi về dự định của mình, nhưng tôi thú thật điều đó dường như khó tin.

No comments:

Post a Comment