Friday, October 23, 2020

Lời Sống Hằng Ngày — Bắn Hay Lắm?

 

Bắn Hay Lắm?


Đọc: Thi Thiên 136:10–26 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Giê-rê-mi 1–2; I Ti-mô-thê 3

Download MP3


Ngài đã đánh giết các con đầu lòng ở Ai Cập, vì lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Thi Thiên 136:10


Khi bộ phim hoạt hình Bambi của Walt Disney được phát hành lại, các ông bố bà mẹ đã sống lại ký ức tuổi thơ với con cái của mình. Trong số đó có một người mẹ trẻ, chồng cô là người yêu thích hoạt động ngoài trời, anh có một căn phòng trưng bày cúp ấn tượng. Cô đã cùng những đứa con nhỏ trải nghiệm khoảnh khắc há hốc miệng và nức nở khi Bambi mất mẹ trong tay tên thợ săn. Cho đến ngày nay, trong các buổi họp mặt gia đình, cô vẫn nhắc lại về sự xấu hổ của mình khi đứa con trai nhỏ, với tất cả sự ngây thơ, đã la lớn trong rạp: Bắn hay lắm!

Đôi lúc chúng ta cười những điều đáng xấu hổ mà con cái mình nói. Nhưng chúng ta sẽ nói gì khi dân sự trong Thi Thiên 136 làm điều tương tự? Dân Y-sơ-ra-ên mà Chúa chọn và giải cứu đã ca tụng tình yêu bền vững dành cho mọi tạo vật và cho chính họ, nhưng không cho kẻ thù của họ. Thi Thiên này là lời ca ngợi Đấng “đã đánh giết các con đầu lòng ở Ai Cập” (c.10; Xuất. 12:29-30).

Có phải lời này cũng giống tiếng la “Bắn hay lắm!” trước sự mất mát anh, chị, cha, mẹ của người khác không?

Đó là lý do chúng ta cần phần còn lại của câu chuyện. Chỉ khi ánh sáng đến trong sự phục sinh của Chúa Jêsus, cả thế giới mới được mời gọi vào niềm vui của những câu chuyện, nước mắt và tiếng cười của một gia đình. Chỉ khi tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình và được sống trong Ngài, chúng ta mới có thể chia sẻ điều kỳ diệu về Đấng yêu thương mọi người đến nỗi hy sinh chính Ngài.

Lý do nào được đưa ra hai mươi sáu lần trong bài hát này? Lời nào cho thấy tấm lòng của Chúa không chỉ dành cho những người hát lời đó?
Lạy Cha, Đấng con không thấy được, cảm ơn Ngài đã cho con những lý do để tin rằng tầm nhìn và tình yêu của Ngài dành cho tất cả mọi người là tốt hơn và rộng hơn tình yêu của con dành cho chính mình.

bởi Mart DeHaan


Chú Giải


Thi Thiên 135 và 136 có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều ca ngợi Chúa vì sự sáng tạo tuyệt vời của Ngài (135:6-7; 136:4-9). Cả hai đều nói về vai trò của Đức Chúa Trời trong việc gìn giữ dân Y-sơ-ra-ên khi họ thoát khỏi ách nô lệ tại Ai Cập (135:8-9; 136:10-15). Và cả hai thi thiên đều nhắc lại việc dân Y-sơ-ra-ên bước vào Đất Hứa và sự can thiệp của Chúa trong việc tiêu diệt các vua ngoại bang chống lại người Do Thái (135:10-12; 136:17-22). Chủ đề tổng quát của hai thi thiên này là chỉ có Đức Chúa Trời là Chân Thần duy nhất (135:5, 13; 136:1-3, 26), và chỉ Ngài mới xứng đáng để chúng ta ca ngợi.

Thi Thiên 136 là bài hát đối đáp; có nghĩa là, một phần hội chúng sẽ hát câu đầu tiên và phần còn lại sẽ đáp “Lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời”. Kiểu mẫu này được lặp lại ở mỗi câu thi thiên. Việc ngợi khen sự nhân từ của Chúa đối với chúng ta – đặc biệt cùng với những tín hữu khác – nhắc nhở chúng ta về bản tính của Ngài và thôi thúc chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài.

Tim Gustafson


© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Khi bộ phim hoạt hình Bambi của Walt Disney được phát hành lại, các ông bố bà mẹ đã sống lại ký ức tuổi thơ với con cái của mình.

No comments:

Post a Comment