Friday, October 30, 2020

Lời Sống Hằng Ngày — Ai Cũng Cần Người Cố Vấn

 

Ai Cũng Cần Người Cố Vấn

Đọc: Tít 2:1–8 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Giê-rê-mi 20–21; II Ti-mô-thê 4

Mến gửi Tít, con thật của ta trong đức tin chung.

Khi bước vào văn phòng của người quản lý mới, tôi cảm thấy dè dặt và không chút cảm xúc. Người quản lý cũ đã điều hành bộ phận của chúng tôi với sự khắt khe và trịch thượng, thường khiến tôi (và những người khác) rơi nước mắt. Bây giờ tôi tự hỏi: Sếp mới của mình sẽ như thế nào? Ngay sau khi bước vào văn phòng của sếp mới, tôi cảm thấy nỗi sợ tan biến khi sếp chào đón tôi nồng nhiệt và bảo tôi chia sẻ về bản thân cũng như sự bức xúc của mình. Ông chăm chú lắng nghe, và tôi biết rằng biểu hiện tử tế và lời nói nhã nhặn cho thấy ông ấy thực sự quan tâm. Là Cơ Đốc nhân, ông ấy đã trở thành cố vấn, người khích lệ và là người bạn của tôi.

Sứ đồ Phao-lô là cố vấn thuộc linh của Tít, “con thật [của ông] trong đức tin chung” (Tít 1:4). Trong bức thư gửi Tít, Phao-lô đưa ra những hướng dẫn hữu ích cho vai trò của Tít trong hội thánh. Ông không chỉ dạy mà còn làm gương cách “dạy những điều phù hợp với giáo lý chân chính” (2:1), “gương mẫu qua các việc lành” và “tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ; lời nói phải đúng đắn” (c.7-8). Kết quả là Tít trở thành người cộng sự, anh em, người đồng công với ông (II Cô. 2:13; 8:23) – và là người cố vấn cho người khác.

Nhiều người trong chúng ta nhận được ích lợi từ người cố vấn – giáo viên, huấn luyện viên, ông bà, đặc trách giới trẻ, hay mục sư – họ hướng dẫn chúng ta bằng kiến thức, sự khôn ngoan, lời khích lệ và đức tin nơi Chúa. Ai đã nhận được ích lợi từ những bài học thuộc linh mà bạn học được trong hành trình với Chúa Jêsus?
Ai là người cố vấn thuộc linh của bạn? Bạn từng dìu dắt ai? Và bạn sẽ dìu dắt ai?

Lạy Cha, con biết ơn Ngài vì tất cả những người đã dìu dắt con khi con cần họ nhất. Xin chỉ dẫn con đến với ai đó đang cần sự khích lệ của con hôm nay.

bởi Alyson Kieda

Chú Giải

Từ “tiết chế” được sử dụng trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay (Tít 2:1-8) được dịch từ sṓphrōn trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “biết suy xét”. Sự tự chủ – phán đoán chín chắn, kiềm chế phù hợp – là điều được nhắc đến. Phao-lô sử dụng một dạng của từ này năm lần trong Tít. Những người chăm sóc đời sống tâm linh của con dân Chúa phải biết “tự chủ” (1:8). Và trong một nền văn hóa nơi con người được biết đến là “kẻ nói dối, những con thú dữ, những kẻ ham ăn mà lười biếng” (c.12), những người nam và người nữ tin kính (2:2, 5-6) phải trở thành tấm gương cho những người được chọn bởi ân điển của Đức Chúa Trời để “từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian” và thay vào đó “sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời nầy” (c.12).

Arthur Jackson

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Khi bước vào văn phòng của người quản lý mới, tôi cảm thấy dè dặt và không chút cảm xúc. Người quản lý cũ đã điều hành bộ phận của chúng tôi với sự khắt khe và trịch thượng, thường khiến tôi (và những người khác) rơi nước mắt. Bây giờ tôi tự hỏi: Sếp mới của mình sẽ như thế nào?

No comments:

Post a Comment