Friday, September 25, 2020

Lời Sống Hằng Ngày — Ổ Khóa Tình Yêu

https://vietnamese-odb.org/2020/09/25/o-khoa-tinh-yeu/

Ổ Khóa Tình Yêu

Đọc: Nhã Ca 8:5–7 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Nhã Ca 6–8; Ga-la-ti 4
Download MP3

Xin đặt em như chiếc ấn nơi tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh.

Tôi đứng ngỡ ngàng trước hàng trăm ngàn ổ khóa, nhiều cái còn khắc tên viết tắt của những người yêu nhau, gắn khắp mọi nơi trên chiếc cầu Pont des Arts ở Paris. Cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Seine tràn ngập biểu tượng của tình yêu, lời tuyên bố của các cặp đôi về sự cam kết trọn đời. Năm 2014, các ổ khóa tình yêu được ước tính nặng khoảng năm mươi tấn và thậm chí đã khiến một phần chiếc cầu bị sập xuống, nên cần phải gỡ bỏ đi.

Các ổ khóa tình yêu này cho thấy mong muốn sâu thẳm của con người là đảm bảo tình yêu của họ được vững bền. Trong Nhã Ca, một sách trong Cựu Ước mô tả cuộc đối thoại giữa hai người yêu nhau, người nữ bày tỏ khát khao về một tình yêu vững bền khi yêu cầu người mình yêu “đặt em như chiếc ấn nơi tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh” (Nhã. 8:6). Mong muốn của cô ấy là được an toàn và đảm bảo trong tình yêu của người nam như chiếc ấn nơi tim anh hay chiếc nhẫn nơi ngón tay anh.

Khát khao về tình yêu lãng mạn bền vững được ký thuật trong Nhã Ca đưa chúng ta đến với lẽ thật trong Tân Ước, sách Ê-phê-sô nói rằng chúng ta được “đóng ấn” bởi Thánh Linh của Chúa (1:13). Dù tình yêu của con người hay thay đổi và những ổ khóa bị gỡ bỏ khỏi cây cầu, nhưng Thánh Linh Chúa luôn sống trong chúng ta là một chiếc ấn vĩnh viễn bày tỏ tình yêu đảm bảo không bao giờ phai tàn của Chúa đối với mỗi một con dân Ngài.
Bạn đã kinh nghiệm tình yêu đảm bảo từ Cha Thiên Thượng thế nào? Bạn để tình yêu Ngài hướng dẫn và khích lệ bạn hôm nay ra sao?
Lạy Cha Thiên Thượng, cảm tạ Ngài vì dẫu tình người có hời hợt thì tình yêu vững bền và đời đời của Ngài vẫn luôn dành cho con.


Chú Giải

Mặc dù có những cách giải nghĩa khác nhau về sách Nhã Ca, nhưng ngay khi đọc vào, chúng ta có thể thấy đây là một tập thơ ca ngợi tình yêu và sự thân mật thể xác xuất phát từ tình yêu đó và cảnh báo về việc giữ gìn tình yêu trong bối cảnh thích hợp (2:15). Sách Nhã Ca giới thiệu cho chúng ta một số bài thơ bày tỏ những khao khát tin kính phù hợp với cách Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta khi Ngài tạo nên thế giới này, những khao khát được đáp ứng qua mối quan hệ hôn nhân “cả hai trở nên một thịt” được thiết lập trong vườn Ê-đen.

Nhưng liệu sách Nhã Ca có nói gì về Đức Chúa Trời và mối quan hệ của chúng ta với Ngài? Chúng ta có thể khẳng định là có khi đọc sách Nhã Ca trong ngữ cảnh của cả Kinh Thánh, chúng ta thường thấy Kinh Thánh so sánh mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và hôn nhân của con người. Sứ đồ Phao-lô mô tả mối liên hệ của hội thánh và Đấng Christ với những ràng buộc của hôn nhân (Ê-phê-sô 5:21-33), điều mà ông gọi là “sự mầu nhiệm cao sâu”.

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Tôi đứng ngỡ ngàng trước hàng trăm ngàn ổ khóa, nhiều cái còn khắc tên viết tắt của những người yêu nhau, gắn khắp mọi nơi trên chiếc cầu Pont des Arts ở Paris.

No comments:

Post a Comment