Friday, August 21, 2020

Lời Sống Hằng Ngày — Điểm Sáng Nơi Hoang Vu

https://vietnamese-odb.org/2020/08/21/diem-sang-noi-hoang-vu/

Điểm Sáng Nơi Hoang Vu

Đọc: Thi Thiên 86:1-13 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Thi Thiên 107-109; I Cô-rinh-tô 4

Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn lòng tha thứ, ban sự nhân từ vô lượng cho những người kêu cầu Ngài.
— Thi Thiên 86:5

Khi vợ chồng tôi cùng khám phá khu vực nhỏ bé và hiểm trở của bang Wyoming, tôi phát hiện cây hướng dương mọc ở nơi khô cằn sỏi đá cùng với những bụi ngải cứu, tầm ma, những cây xương rồng gai góc và nhiều loại cây xù xì khác. Nó không cao như những cây hướng dương được người ta trồng, nhưng thật rực rỡ – và tôi thấy thật vui sướng.

Điểm sáng bất ngờ này tại khu vực địa hình gồ ghề đã nhắc nhở tôi rằng cuộc sống, thậm chí là với những người tin Chúa Jêsus, có thể dường như khô cằn và không có niềm vui. Những nan đề dường như không vượt qua được, và giống như lời than khóc của tác giả thi thiên là Đa-vít, đôi lúc lời cầu nguyện của chúng ta dường như bị phớt lờ: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin nghiêng tai nhậm lời con, vì con đang khốn cùng và thiếu thốn” (Thi. 86:1). Giống như Đa-vít, chúng ta cũng mong chờ niềm vui (c.4).

Nhưng tiếp sau đó, Đa-vít đã tuyên bố rằng chúng ta hầu việc một Đức Chúa Trời “thành tín” (c.11), hay “thương xót và làm ơn” (c.15), Đấng tràn đầy tình yêu với tất cả những ai kêu cầu Ngài (c.5). Ngài chắc chắn đáp lời (c.7).

Đôi lúc trong những nơi hoang vu, Chúa lại gửi đến một bông hoa hướng dương – một lời khích lệ từ người bạn; một câu hay phân đoạn Kinh Thánh yên ủi; một buổi bình minh tươi đẹp – giúp chúng ta tiến về phía trước với bước chân nhẹ nhàng và đầy hy vọng. Kể cả khi chờ đợi ngày được kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa khỏi những khó khăn, nguyện chúng ta cũng sẽ hòa chung với tác giả thi thiên mà công bố rằng: “Vì Chúa rất vĩ đại, làm các phép mầu, chỉ một mình Chúa là Đức Chúa Trời mà thôi” (c.10).
Chúa đã giải cứu bạn khỏi chỗ khó khăn nào? Trong thời gian đó, bạn có kinh nghiệm được “bông hoa hướng dương” nào đã giúp bạn bền lòng không?
Lạy Cha yêu thương, cảm tạ Ngài là Đấng hay thương xót và làm ơn. Xin giúp con nhớ Ngài đã thành tín đáp lời cầu xin của con trong quá khứ– và cũng sẽ đáp lời con trong tương lai.


Chú Giải

Vua Đa-vít đã sáng tác khoảng 73-74 thi thiên, và Thi Thiên 86 là một trong số đó. Không giống như một số bài ca của Đa-vít (ví dụ, xem lời đề tựa của Thi Thiên 51), Thi Thiên 86 không cho biết gì về hoàn cảnh sáng tác, và dường như chứa rất nhiều cụm từ xuất hiện trong các thi thiên khác của Đa-vít. Tuy nhiên, đặc điểm chính của Thi Thiên 86, như được nói đến trong Sách Giải Nghĩa Kinh Thánh Mới, có lẽ là danh xưng Đức Giê-hô-va xuất hiện bảy lần (c.3, 4, 5, 8, 9, 12, 15) với từ Adonai trong tiếng Hê-bơ-rơ, chỉ về quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Khi Đa-vít ca ngợi và tôn thờ Chúa, ông cũng trình dâng những nhu cầu và lo lắng của mình cho Ngài – biết rằng ông đang khẩn cầu Đức Chúa Trời là Đấng không chỉ xứng đáng với sự thờ phượng và ngợi khen của ông, mà Ngài còn là Đấng đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh.

Bill Crowder

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Điểm sáng bất ngờ này tại khu vực địa hình gồ ghề đã nhắc nhở tôi rằng cuộc sống, thậm chí là với những người tin Chúa Jêsus, có thể dường như khô cằn và không có niềm vui.

No comments:

Post a Comment