Friday, August 28, 2020

Lời Sống Hằng Ngày — Đấng Giải Cứu Chúng Ta

https://vietnamese-odb.org/2020/08/28/dang-giai-cuu-chung-ta/

Đấng Giải Cứu Chúng Ta

Đọc: Ê-xê-chi-ên 34:5-12 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Thi Thiên 123-125; I Cô-rinh-tô 10:1-18
Download MP3

Ta sẽ giải cứu chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối.

Giữa biển cả bao la, người cứu hộ dừng chiếc thuyền kayak của mình lại để hỗ trợ những vận động viên bơi lội thi đấu ba môn phối hợp đang hoảng loạn. “Đừng bám vào giữa thuyền!” cô nói với các vận động viên, vì biết rằng sự dịch chuyển đó sẽ khiến chiếc thuyền nhỏ lật úp. Thay vào đó, cô bảo những vận động viên đuối sức đến phía đuôi, hay mũi lái của chiếc thuyền kayak. Tại đó họ có thể nắm lấy chiếc vòng, để người cứu hộ có thể an toàn cứu họ lên.

Bất cứ khi nào cuộc đời hay con người đe dọa kéo chúng ta xuống, là những người tin Chúa Jêsus, chúng ta biết mình có một Đấng Giải Cứu. “Chúa Giê-hô-va phán: Nầy chính Ta sẽ tìm chiên Ta, Ta sẽ tìm kiếm chúng… Ta sẽ giải cứu chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối” (Êx. 34:11-12).

Đây là lời bảo đảm của tiên tri Ê-xê-chi-ên với dân sự của Chúa khi họ bị lưu đày. Những người lãnh đạo của họ đã bỏ mặc và bóc lột họ, cướp bóc của họ và “chỉ lo nuôi mình mà không nuôi chiên [của Chúa]” (c.8). Kết quả là, dân sự “bị phân tán khắp mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm” (c.6).

Nhưng Chúa tuyên bố: “Ta sẽ giải cứu chiên Ta” (c.10), và lời hứa của Ngài vẫn còn cho đến ngày nay.

Chúng ta cần phải làm gì? Bám chặt vào Đức Chúa Trời toàn năng và những lời hứa của Ngài. Chúa phán: “Nầy chính Ta sẽ tìm chiên Ta, Ta sẽ tìm kiếm chúng” (c.11). Đó là lời hứa cứu rỗi đáng được nắm chặt lấy.
Khi bạn thấy hoảng loạn, phản ứng điển hình của bạn là gì? Đâu là nan đề bạn có thể buông bỏ hôm nay khi kêu cầu với Chúa?
Lạy Chúa là Đấng giải cứu chúng con, khi cuộc sống khiến con hoảng loạn, xin khích lệ con xây khỏi những đợt sóng cuộn trào và luôn luôn với tay về phía Ngài.


Chú Giải

Theo học giả Kinh Thánh Kenneth Bailey, phân đoạn Ê-xê-chi-ên 34:5-12 là một trong chín lần Kinh Thánh sử dụng hình ảnh người chăn và bầy chiên làm ẩn dụ cho các mối liên hệ vô cùng quan trọng. Đôi khi, người chăn là Đức Chúa Trời hoặc Chúa Jêsus (Thi Thiên 23; Thi Thiên 95; Ma-thi-ơ 18:10-14; Lu-ca 15:3-7; Giăng 10:7-18), đôi khi người chăn tượng trưng cho các lãnh đạo đồi bại của dân Y-sơ-ra-ên (Giê-rê-mi 23:1-8; Ê-xê-chi-ên 34:1-8; Xa-cha-ri 10:1-12), và đôi khi là các lãnh đạo hội thánh (I Phi-e-rơ 5:1-4). Do đó, có khi bầy chiên là dân Y-sơ-ra-ên trung tín còn sót lại, có khi là người Y-sơ-ra-ên nói chung (Mác 6:30-44), và những lần khác thì bầy chiên là những người tin nơi Đấng Christ. Trong thế giới ngày xưa, mối quan hệ giữa người chăn và bầy chiên rất quen thuộc, tạo nên bức tranh dễ hiểu về mối quan hệ tuyệt vời giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài và nguy cơ bị lợi dụng bởi những người chăn giả khác.

Bill Crowder

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Giữa biển cả bao la, người cứu hộ dừng chiếc thuyền kayak của mình lại để hỗ trợ những vận động viên bơi lội thi đấu ba môn phối hợp đang hoảng loạn.

No comments:

Post a Comment