Friday, July 17, 2020

Lời Sống Hằng Ngày - Ánh Sáng Trong Bóng Tối

https://vietnamese-odb.org/2020/07/17/anh-sang-trong-bong-toi-2/

Ánh Sáng Trong Bóng Tối

Đọc: Thi Thiên 18:28–36, 46–49 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Thi Thiên 18–19; Công Vụ 20:17–38

Chúa thắp sáng đèn của con; Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con chiếu rọi nơi tối tăm của con.
— Thi Thiên 18:28

Một cơn giông bão dữ dội đi qua thị trấn nơi chúng tôi mới chuyển đến sống, để lại không khí ẩm ướt và bầu trời tăm tối. Tôi dẫn chú chó Callie đi dạo. Trong tâm trí tôi, những thách thức của việc gia đình di chuyển xuyên quốc gia đến chỗ ở mới ngày càng trở nên nặng nề. Thất vọng vì mọi thứ đi quá xa với những điều mình hy vọng và kỳ vọng, tôi đi chậm lại để Callie ngửi cỏ. Tôi lắng nghe con rạch chảy cạnh nhà. Những đốm sáng bé nhỏ bật sáng và tắt đi khi lơ lửng trên mảng hoa dại leo bên bờ rạch. Chúng là đom đóm.

Chúa bao phủ tôi trong sự yên bình khi tôi nhìn những đốm sáng ấy nhấp nháy xuyên qua bóng tối. Tôi nghĩ đến Thi Thiên mà Đa-vít hát: “Chúa thắp sáng đèn của con” (Thi. 18:28). Tuyên bố rằng Chúa chiếu rọi nơi tối tăm của mình, Đa-vít bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự chu cấp và bảo vệ của Chúa. (c.29-30). Với sức Chúa ban, ông có thể đối diện với bất cứ điều gì xảy đến với mình (c.32-35). Tin cậy Chúa hằng sống ở cùng mình trong mọi hoàn cảnh, Đa-vít hứa sẽ ca ngợi Ngài giữa các nước và chúc tụng danh của Ngài (c.36-49).

Dù chúng ta đang đối diện với những cơn bão không thể lường trước của cuộc đời hay tận hưởng sự tĩnh lặng sau cơn mưa, thì sự bình an đến bởi sự hiện diện của Chúa sẽ chiếu sáng cho chúng ta trong nơi tối tăm. Chúa hằng sống sẽ luôn là sức mạnh, nơi nương náu, là Đấng bảo tồn và giải cứu chúng ta.
Câu Kinh Thánh nào giúp bạn tin rằng Chúa luôn hiện diện? Việc nương cậy vào sự tốt lành tối thượng của Chúa giúp chúng ta vượt qua giông bão bằng đức tin vững vàng như thế nào?
Lạy Cha, xin giúp chúng con tin cậy vào sự tốt lành và tình yêu của Ngài ngay cả khi chúng con không thể nhìn thấy Ngài trong hoàn cảnh tăm tối của cuộc đời.


Chú Giải

Thi Thiên 18 dường như là bài ca hồi tưởng quá khứ. Qua nhiều thi thiên của Đa-vít, chúng ta thấy ông bị truy đuổi và săn lùng, trước tiên là bởi Sau-lơ và sau đó bởi Áp-sa-lôm. Trong suốt khoảng thời gian tranh chiến và nguy hiểm, Đa-vít đôi khi nghi ngờ về sự thành tín, tình yêu thương và sự chăm sóc của Chúa – tự hỏi vì sao Ngài không can thiệp thay cho ông. Tuy nhiên trong Thi Thiên 18, chúng ta thấy một Đa-vít sâu sắc hơn. Ông nhìn lại hành trình của mình và thấy những bằng chứng liên tục về sự hiện diện và bảo vệ của Chúa trong suốt quãng đường (c.1-3, 16-19, 25-29, 35-36, 47-50) – thậm chí trong những lúc mà bằng chứng đó dường như khó tìm thấy. Giờ đây, khi nhìn lại, Đa-vít khẳng định sự thành tín của Chúa, là điều ông đã từng nghi ngờ.

Bill Crowder

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Một cơn giông bão dữ dội đi qua thị trấn nơi chúng tôi mới chuyển đến sống, để lại không khí ẩm ướt và bầu trời tăm tối. Tôi dẫn chú chó Callie đi dạo.

No comments:

Post a Comment