Friday, June 19, 2020

Lời Sống Hằng Ngày - Sự Sống Sung Mãn

https://vietnamese-odb.org/2020/06/19/su-song-sung-man-3/

Sự Sống Sung Mãn

Đọc: Giăng 10:7–11 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Nê-hê-mi 12–13; Công Vụ 4:23–37

Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Ta là người chăn nhân lành.
— Giăng 10:10-11

Thomas Hobbes, vị triết gia nổi tiếng vào thế kỷ mười bảy, đã viết về con người trong trạng thái tự nhiên là “đơn độc, nghèo nàn, xấu xa, tàn bạo và ngắn ngủi”. Hobbes lập luận rằng bản năng của chúng ta có xu hướng tranh chiến để giành quyền thống trị người khác; do đó, việc thành lập chính phủ thật sự cần thiết để có thể duy trì luật lệ và trật tự.

Quan điểm ảm đạm về loài người nghe có vẻ giống như tình trạng mà Chúa Jêsus đã mô tả khi Ngài nói: “Tất cả những người đến trước Ta đều là quân trộm cướp” (Gi. 10:8). Nhưng Chúa Jêsus mang đến niềm hy vọng trong cơn tuyệt vọng. “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn” (c.10).

Thi Thiên 23 vẽ nên bức chân dung mới mẻ về cuộc sống mà Người Chăn ban cho chúng ta. Ở trong Ngài, chúng ta “không thiếu thốn gì” (c.1) và được làm cho tươi mới (c.3). Ngài dẫn chúng ta đi vào các lối công chính trong ý muốn hoàn hảo của Ngài, để ngay cả khi phải đối mặt với những thời điểm đen tối, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi; vì Ngài hiện diện để an ủi chúng ta (c.3-4). Ngài giúp chúng ta chiến thắng nghịch cảnh và ban phước cho chúng ta cách dư dật (c.5). Phước hạnh và sự thương xót của Ngài cứ theo chúng ta mỗi ngày, và chúng ta được ở trong sự hiện diện của Ngài mãi mãi (c.6).

Nguyện chúng ta đáp lại tiếng gọi của Đấng Chăn Chiên để kinh nghiệm cuộc sống sung mãn đầy trọn mà Ngài đã đến để ban cho chúng ta.

Bạn sẽ mô tả thế nào về sự sống mà Chúa Jêsus đến để ban cho bạn? Bạn sẽ chia sẻ cho người khác biết về sự sống này bằng cách nào?

Chúa Jêsus ơi, Ngài là nguồn của sự sống thật, sung mãn và đầy trọn. Xin giúp chúng con tìm kiếm sự thỏa lòng chỉ ở nơi Ngài.


Chú Giải

Vào thời Chúa Jêsus, những người chăn chiên sử dụng hai loại chuồng cho bầy chiên của mình. Trong các ngôi làng, những người chăn chiên thường giữ bầy của họ trong những chuồng chiên công cộng có tường và cổng bằng đá, có người gác cổng canh giữ. Ở ngoài đồng, chuồng chiên thường được dựng tạm bằng đá và người chăn sẽ canh giữ bầy bằng cách ngủ ở cửa hẹp trước chuồng. Trong Giăng chương 10, Chúa Jêsus sử dụng hình ảnh người chăn chiên và bầy chiên để đảm bảo với chúng ta về sự bảo vệ của Ngài. Chúa phán Ngài là “cửa của chiên” (c.7, 9) là người “vì bầy chiên hi sinh mạng sống mình” (c.11, 15). Chuồng chiên công cộng thường có rất nhiều bầy chiên. Nhưng khi người chăn cất tiếng gọi giữa những bầy chiên lẫn lộn, thì chỉ chiên của người chăn mới đáp lại tiếng gọi đó. Nhận biết tiếng của người chăn, chiên sẽ đến gần và đi theo người chăn đến đồng cỏ (c.3-5).

K. T. Sim

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Thomas Hobbes, vị triết gia nổi tiếng vào thế kỷ mười bảy, đã viết về con người trong trạng thái tự nhiên là “đơn độc, nghèo nàn, xấu xa, tàn bạo và ngắn ngủi”.

No comments:

Post a Comment