Friday, June 26, 2020

Lời Sống Hằng Ngày - Hãy Đập Trở Lại

https://vietnamese-odb.org/2020/06/26/hay-dap-tro-lai/

Hãy Đập Trở Lại

Đọc: Các Quan Xét 5:19–21 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Gióp 5–7; Công Vụ 8:1–25

Hỡi linh hồn ta, hãy bước đi mạnh mẽ!
— Các Quan Xét 5:21

Năm 2012, Phillips, Craig và Dean cho ra mắt bài hát có tựa đề “Hãy Bảo Trái Tim Bạn Đập Lại”. Bài hát lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về một vị bác sĩ phẫu thuật tim. Sau khi mổ lấy trái tim của bệnh nhân để phục hồi lại, ông đặt trái tim trở lại lồng ngực và bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng để nó hồi sinh. Nhưng trái tim không hoạt động trở lại. Bác sĩ bắt đầu áp dụng các biện pháp mạnh hơn nhưng trái tim vẫn không đập. Cuối cùng, ông quỳ gối bên cạnh bệnh nhân đang được gây mê và nói: “Cô Johnson ơi, tôi là bác sĩ phẫu thuật của cô. Ca mổ diễn ra suôn sẻ. Trái tim của cô đã được phục hồi. Bây giờ hãy bảo trái tim của cô đập trở lại.” Thế là trái tim của cô ấy bắt đầu đập.

Ý tưởng chúng ta có thể bảo trái tim của mình làm điều gì đó có vẻ kỳ lạ, nhưng việc này lại có nghĩa về mặt thuộc linh. Tác giả Thi Thiên nói với chính mình: “Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời” (Thi. 42:5). Một tác giả khác nói rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi” (116:7). Sau khi đánh bại kẻ thù của Y-sơ-ra-ên, nữ quan xét Đê-bô-ra cho biết bà cũng đã phải nói với lòng mình trong suốt trận chiến rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy bước đi, hãy mạnh mẽ!” (Quan. 5:21), bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa ban chiến thắng (4:6-7).

Vị Bác Sĩ Phẫu Thuật đại tài đã chữa lành tấm lòng của chúng ta (Thi. 103:3). Vì vậy khi nỗi sợ hãi, buồn phiền hoặc sự lên án đến, có lẽ chúng ta cũng nên nói với linh hồn mình rằng: Hãy bước đi mạnh mẽ! Hỡi trái tim yếu ớt, hãy đập trở lại.
Phản ứng đầu tiên của bạn khi nghe lời bác sĩ phẫu thuật nói với bệnh nhân là gì? Đâu là lời Kinh Thánh mà bạn cần nói với linh hồn mình hôm nay?
Lạy Chúa là vị bác sĩ đại tài, cảm tạ Ngài đã luôn ở cùng con trong mọi thách thức và tranh chiến. Vì Ngài hứa sẽ luôn hiện diện bên con, nên con sẽ bảo linh hồn mình can đảm.


Chú Giải

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay (Quan. 5:19-21) là một phần trong Bài Ca của Đê-bô-ra (c.1-31), được hát bởi Đê-bô-ra và Ba-rác sau khi họ chiến thắng dân Ca-na-an (4:23-24). Chúng ta đọc về Đê-bô-ra lần đầu tiên trong Các Quan Xét chương 4 và biết rằng bà là một nữ tiên tri, vợ của Láp-bi-đốt, và là một quan xét (nữ quan xét duy nhất trong sách Các Quan Xét), là người phân xử các tranh chấp trong vòng dân Y-sơ-ra-ên (c.4-5). Bà phục vụ trong khoảng thời gian mà một lần nữa, “dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va”, bị áp bức và kêu cầu cùng Đức Chúa Trời (c.1-3). Lúc này, Gia-bin, vua Ca-na-an, đã áp bức dân Y-sơ-ra-ên trong hai mươi năm. Đê-bô-ra đang nắm giữ vai trò quan xét khi bà đến gặp Ba-rác (con trai A-bi-nô-am từ Kê-đe trong đất Nép-ta-li), và nói với ông về sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời để tập hợp quân đội tấn công Si-se-ra, chỉ huy trưởng của quân đội Gia-bin. Ba-rác đồng ý với điều kiện bà Đê-bô-ra phải đồng hành cùng ông. Bà đã làm như vậy, và đội quân của Gia-bin đã bị đánh bại.

Alyson Kieda

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Năm 2012, Phillips, Craig và Dean cho ra mắt bài hát có tựa đề “Hãy Bảo Trái Tim Bạn Đập Lại”.

No comments:

Post a Comment