Friday, May 1, 2020

Lời Sống Hằng Ngày - Sống Trong Nhánh Cây

https://vietnamese-odb.org/2020/05/01/song-trong-nhanh-cay/

Sống Trong Nhánh Cây

Đọc: Ê-phê-sô 4:14–24 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: I Các Vua 10–11; Lu-ca 21:20–38

Và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương.
— Ê-phê-sô 3:17

Người tư vấn ân cần lắng nghe khi tôi chia sẻ về cảm xúc thay đổi thất thường của mình sau một tuần đầy căng thẳng. Rồi cô bảo tôi nhìn ra cửa sổ nơi có hàng cây phủ đầy màu lá mùa thu cam và vàng, với những cành cây đung đưa trong gió.

Chỉ vào những thân cây đứng yên trước gió, cô giải thích: “Chúng ta cũng tương tự như thế. Khi cuộc sống xô đẩy từ mọi hướng, tất nhiên cảm xúc của chúng ta cũng lên xuống và đảo lộn. Nhưng đôi khi chúng ta sống như thể mình chỉ có nhánh. Mục tiêu của chúng tôi là giúp chị tìm thấy được thân cây của mình. Theo cách đó, khi cuộc sống xô đẩy từ mọi phía, chị sẽ không sống trong nhánh. Chị sẽ vẫn an ninh và vững vàng”.

Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí tôi, nó tương tự như hình ảnh mà sứ đồ Phao-lô nói với các tân tín hữu trong sách Ê-phê-sô. Nhắc nhở họ về món quà tuyệt vời của Chúa – một cuộc sống mới có mục đích và giá trị lớn lao (Êph. 2:6-10), Phao-lô chia sẻ mong muốn của ông là họ sẽ “đâm rễ và vững lập” trong tình yêu của Đấng Christ (3:17), không còn “bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết” (4:14).

Khi sống bằng sức riêng, chúng ta dễ cảm thấy bất an và mong manh, bị dồn dập bởi nỗi sợ hãi và bấp bênh. Nhưng khi tăng trưởng trong địa vị thực sự của mình trong Đấng Christ (c.22,24), chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an với Chúa và với nhau (c.3), được nuôi dưỡng và giữ vững bởi quyền năng và vẻ đẹp của Đấng Christ (c.15-16).
Khi nào bạn cảm thấy “bị dồn dập” bởi những thử thách trong cuộc sống? Việc nhớ địa vị của mình trong Chúa Jêsus đem đến cho bạn sự khích lệ và mạnh mẽ ra sao?
Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con tin mừng rằng sức mạnh cần thiết để đương đầu với những thử thách trong đời không phải đến từ chúng con. Xin giúp chúng con đâm rễ sâu hơn trong tình yêu của Ngài và địa vị của chúng con trong gia đình Ngài.


© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Người tư vấn ân cần lắng nghe khi tôi chia sẻ về cảm xúc thay đổi thất thường của mình sau một tuần đầy căng thẳng.

No comments:

Post a Comment