Friday, May 15, 2020

Lời Sống Hằng Ngày - Hòa Nhịp Với Thánh Linh

https://vietnamese-odb.org/2020/05/15/hoa-nhip-voi-thanh-linh/

Hòa Nhịp Với Thánh Linh

Đọc: Ga-la-ti 5:16–26 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: II Các Vua 22–23; Giăng 4:31–54

Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh.
 — Ga-la-ti 5:25
Khi tôi nghe thợ chỉnh dây cho cây đại dương cầm, tôi nghĩ về những lần tôi nghe tiếng đàn của cây dương cầm đó phát ra âm thanh tuyệt vời của bản nhạc “Warsaw Concerto” và giai điệu hùng hồn của bản nhạc “Lớn Bấy Duy Ngài”. Nhưng giờ đây, cây đàn này cần được điều chỉnh. Trong khi một số nốt nhạc vẫn đúng cao độ, nhiều nốt khác lại bị thăng hoặc giáng, tạo ra âm thanh khó nghe. Nhiệm vụ của thợ chỉnh dây đàn không phải là làm cho các phím đàn phát ra cùng một âm thanh, mà là đảm bảo rằng âm thanh độc đáo của mỗi nốt nhạc kết hợp với các nốt khác tổng hợp lại thành một hòa âm dễ chịu.

Ngay cả trong hội thánh, chúng ta cũng có thể thấy những bất hòa. Những con người với ước vọng hoặc tài năng khác biệt có thể tạo ra sự bất hòa khi tổng hợp lại với nhau. Trong Ga-la-ti 5, Phao-lô nài xin các tín hữu loại bỏ sự “gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ”, những điều phá hủy mối tương giao với Chúa hoặc mối quan hệ với người khác. Phao-lô tiếp tục khích lệ chúng ta đeo đuổi trái của Thánh Linh: “Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ” (c.20, 22-23).

Khi sống theo Thánh Linh, chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn để tránh xung đột không cần thiết về những vấn đề không quan trọng. Ý thức về mục đích chung quan trọng hơn sự khác biệt giữa chúng ta. Và với sự giúp đỡ của Chúa, mỗi chúng ta có thể tăng trưởng trong ân điển và sự hiệp nhất khi giữ tấm lòng mình hòa nhịp với Ngài.
Tôi đã gây nên sự bất hòa giữa các anh em tín hữu trong những cách nào? Làm thế nào tôi có thể đem đến sự hòa thuận?
Lạy Chúa nhân từ, xin dạy con cách để “hòa nhịp” với sự dẫn dắt của Thánh Linh và sống hòa thuận với người khác.


Chú Giải

Bức thư của Phao-lô gởi cho hội thánh Ga-la-ti là một trong những bức thư mạnh mẽ nhất của ông. Vì sao? Đã đáp ứng với sứ điệp tin lành của Chúa Jêsus, nhưng giờ đây các tín hữu bị những người Giu-đa làm cho rời xa ân điển của Chúa khi cố gắng để áp đặt các luật lệ tôn giáo của người Do Thái lên những người theo Chúa Jêsus. Mối quan tâm chính yếu của sứ đồ Phao-lô được bày tỏ trong chương mở đầu của bức thư. Ông viết: “Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em vội bỏ Đấng đã gọi anh em bởi ân điển của Đấng Christ để theo một tin lành khác. Không có tin lành nào khác đâu, mà chỉ có một số người quấy rối anh em và muốn xuyên tạc Tin Lành của Đấng Christ” (Ga. 1:6-7). Đôi khi được gọi là “bức thư giận dữ” của sứ đồ Phao-lô, bức thư gởi cho các tín hữu tại Ga-la-ti thực sự bày tỏ mối quan tâm của ông đối với đời sống thuộc linh của các bạn hữu tại thành phố này.

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Khi tôi nghe thợ chỉnh dây cho cây đại dương cầm, tôi nghĩ về những lần tôi nghe tiếng đàn của cây dương cầm đó phát ra âm thanh tuyệt vời của bản nhạc “Warsaw Concerto” và giai điệu hùng hồn của bản nhạc “Lớn Bấy Duy Ngài”.

No comments:

Post a Comment