Friday, March 13, 2020

Lời Sống Hằng Ngày - Trò Chơi Đập Chuột

https://vietnamese-odb.org/2020/03/13/tro-choi-dap-chuot/

Trò Chơi Đập Chuột

Đọc: Phi-líp 4:10–20 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 20-22; Mác 13:21–37

Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn.
— I Ti-mô-thê 6:6

Có thể bạn đã biết. Các hóa đơn liên tục đến sau quá trình điều trị – từ việc gây mê, phẫu thuật, phòng xét nghiệm, trang thiết bị. Jason đã trải qua điều này sau cuộc phẫu thuật cấp cứu. Anh than vãn: “Chúng tôi nợ hàng ngàn đô-la sau khi được bảo hiểm chi trả. Giá như chúng tôi có thể trả hết những hóa đơn này thì cuộc sống sẽ tốt đẹp và tôi sẽ thỏa lòng! Tôi có cảm giác như đang chơi trò chơi điện tử Đập Chuột” – ở đó có những con chuột nhựa bật lên từ những cái lỗ, và người chơi dùng búa đập chúng tới tấp.

Đôi khi cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy. Và sứ đồ Phao-lô chắc chắn cũng từng như vậy. Ông nói: “Tôi biết thế nào là thiếu thốn”, nhưng “trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống” (Phi. 4:12). Bí quyết của ông là gì? “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi” (c.13). Khi tôi trải qua giai đoạn bất mãn, tôi đọc được câu này trên một tấm thiệp: “Nếu không ở đây thì ở đâu?” Đó là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng nếu tôi không thỏa lòng ở đây và bây giờ, điều gì khiến tôi nghĩ mình sẽ thỏa lòng nếu ở trong một hoàn cảnh khác?

Làm sao để chúng ta học cách an nghỉ trong Chúa Jêsus? Có lẽ đó là vấn đề về sự tập trung. Là tận hưởng và biết ơn về những điều tốt đẹp. Là học biết nhiều hơn về Cha thành tín. Là tăng trưởng trong sự tin cậy và kiên nhẫn. Là nhận ra rằng cuộc sống thuộc về Chúa chứ không phải tôi. Là cầu xin Ngài dạy tôi biết thỏa lòng.
Bạn cần học cách thỏa lòng trong những lĩnh vực nào của cuộc sống? Bạn sẽ thay đổi trọng tâm của mình ra sao?
Lạy Chúa, Ngài thật tốt lành và mọi việc Ngài làm đều tốt đẹp. Xin dạy con học biết thỏa lòng trong Ngài.

bởi Anne Cetas

© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Jason đã trải qua điều này sau cuộc phẫu thuật cấp cứu.

No comments:

Post a Comment