Friday, February 7, 2020

Lời Sống Hằng Ngày - Việc Tôi Làm Có Quan Trọng?

https://vietnamese-odb.org/2020/02/07/viec-toi-lam-co-quan-trong/

Việc Tôi Làm Có Quan Trọng?

Đọc: Cô-lô-se 3:12–17 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Lê-vi ký 1–3; Ma-thi-ơ 24:1–28

Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời.
—I Cô-rinh-tô 10:31

Tôi chống tay lên trán, thở dài: “Mình không biết mình đã hoàn thành công việc như thế nào.” Giọng của bạn tôi vang lên trong điện thoại: “Cậu phải cho bản thân một chút công trạng chứ! Cậu đã làm rất nhiều việc!” Sau đó, anh ấy liệt kê các việc tôi luôn cố gắng thực hiện – duy trì lối sống lành mạnh, làm việc, học tốt ở trường cao học, viết lách, và tham dự các buổi học Kinh Thánh. Tôi muốn làm mọi điều này cho Chúa, nhưng thay vào đó, tôi đã tập trung vào điều tôi đã làm hơn là tôi làm như thế nào – hoặc có thể là vì tôi đã cố làm quá nhiều việc.

Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở hội thánh Cô-lô-se rằng họ phải sống để làm vinh hiển danh Chúa. Cuối cùng, những điều họ đã làm trong đời sống hằng ngày không quan trọng bằng việc họ đã làm như thế nào. Họ phải làm mọi việc với “lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục” (Côl. 3:12); họ phải tha thứ, và trên hết là yêu thương (c.13-14) và “thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus” (c.17). Công việc họ làm không được tách biệt với đời sống giống Đấng Christ.

Những việc chúng ta làm đều quan trọng, nhưng chúng ta làm như thế nào; làm cho ai và động cơ làm còn quan trọng hơn. Mỗi ngày, chúng ta có thể chọn lựa để làm công việc cách căng thẳng hoặc làm để tôn vinh Chúa và tìm kiếm ý nghĩa trong công tác Chúa giao. Khi theo đuổi cách thứ hai, chúng ta sẽ có được sự thỏa lòng.
Trong những trường hợp nào bạn làm việc vì nhu cầu hoặc trách nhiệm hơn là vì sự vinh hiển của Chúa? Theo bạn, ý nghĩa được tìm thấy trong Đấng Christ hơn là trong các thành tựu thế nào?
Lạy Chúa Jêsus, xin tha thứ cho con vì nhiều lần cố gắng để đạt được những thành tựu. Xin giúp con hoàn thành mọi việc vì vinh quang của Ngài.


© 2020 Lời Sống Hằng Ngày
Mình không biết mình đã hoàn thành công việc như thế nào.

No comments:

Post a Comment