Friday, January 3, 2020

Lời Sống Hằng Ngày - Chúa Chờ Đợi

https://vietnamese-odb.org/2020/01/03/chua-cho-doi/

Chúa Chờ Đợi

Đọc: Ê-sai 30:8–18 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Sáng thế ký 7-9; Ma-thi-ơ 3

Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi.
—Ê-sai 30:18

Khi Denise Levertov mười hai tuổi, rất lâu trước khi trở thành nhà thơ nổi tiếng, cô đã can đảm gửi một tập thơ cho nhà thơ vĩ đại T.S. Eliot. Sau đó, cô chờ đợi thư hồi âm. Thật ngạc nhiên vì nhà thơ Eliot đã gửi lại hai trang thư viết tay khích lệ cô. Trong lời tựa cho bộ sưu tập Dòng Sông Và Viên Ngọc Bích, cô đã giải thích các bài thơ “mô tả sự thay đổi của cô từ chỗ theo thuyết bất khả tri đến đức tin Cơ Đốc”. Thật tuyệt vời khi biết một trong những bài thơ về sau (“Sự loan báo”) thuật lại sự đầu phục Chúa của Ma-ri. Hãy lưu ý rằng Đức Thánh Linh không ép buộc Ma-ri và Ngài mong muốn Ma-ri tự nguyện nhận lấy hài nhi Jêsus, ba từ này nổi bật ở giữa bài thơ: “Chúa chờ đợi”.

Trong câu chuyện của Ma-ri, Levertov đã nhận ra chính mình. Chúa chờ đợi, Ngài vô cùng yêu thương cô. Ngài không ép buộc bất cứ điều gì với cô. Ngài chờ đợi. Ê-sai cũng mô tả điều này, Chúa đứng đó, tha thiết chờ đợi để tuôn đổ tình yêu của Ngài trên dân Y-sơ-ra-ên. “Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi… để tỏ lòng thương xót các ngươi” (30:18). Chúa sẵn sàng tuôn tràn sự nhân từ trên dân Ngài, nhưng Ngài chờ đợi họ sẵn lòng tiếp nhận những điều Ngài ban (c.19).

Thật tuyệt diệu vì Đấng Tạo Hóa, Cứu Chúa của nhân loại lại chờ đợi chúng ta tiếp nhận Ngài. Ngài có quyền trên chúng ta, nhưng lại kiên nhẫn với chúng ta. Đấng Thánh chờ đợi chúng ta.
Chúa đang chờ đợi bạn trong những lĩnh vực nào của đời sống? Bạn sẽ đầu phục Ngài ra sao?
Chúa ôi, con thật kinh ngạc khi biết rằng Ngài chờ đợi con. Điều này khiến con tin cậy Ngài và khao khát Ngài. Xin hãy đến. Xin chiếm hữu cuộc đời con.


© 2019 Lời Sống Hằng Ngày
Khi Denise Levertov mười hai tuổi, rất lâu trước khi trở thành nhà thơ nổi tiếng, cô đã can đảm gửi một tập thơ cho nhà thơ vĩ đại T.S. Eliot.

No comments:

Post a Comment