Khi làm việc trong các tập đoàn thế giới, chúng ta được tiếp xúc với nhiều người thông minh và tài năng. Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ là dự án do một giám đốc ở xa điều hành. Ông không đếm xỉa đến sự tiến triển của nhóm chúng tôi, mà chỉ trích gay gắt công việc của chúng tôi và luôn đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn mỗi khi gọi điện thoại để nắm tình hình hàng tuần. Những bất đồng ý kiến làm tôi chán nản và lo sợ. Nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc.

Có thể Môi-se cảm thấy muốn bỏ cuộc khi đối đầu với Pha-ra-ôn trong tai vạ tối tăm. Chúa đã giáng tám tai họa lớn khác lên Ai Cập, và Pha-ra-ôn cuối cùng đã nổi giận: “[Này Môi-se,] hãy lui đi cho khuất mắt ta! Hãy giữ mình, đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì ngươi sẽ chết!” (Xuất. 10:28).

Dù bị đe dọa, Môi-se cuối cùng cũng được Chúa sử dụng để giải phóng dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi sự cai trị của Pha-ra-ôn. “Bởi đức tin, [Môi-se] lìa Ai Cập không sợ vua giận; vì ông kiên trì như thể thấy Đấng không thấy được” (Hê. 11:27). Môi-se đã chiến thắng Pha-ra-ôn vì tin rằng Chúa sẽ giữ lời hứa giải cứu của Ngài (Xuất. 3:17).

Ngày nay, chúng ta hãy nương dựa nơi lời hứa của Chúa rằng Ngài luôn ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, vùa giúp chúng ta qua Thánh Linh Ngài. Ngài giúp chúng ta chịu được sự đe dọa và tránh phản ứng sai trật bằng cách ban cho chúng ta tinh thần mạnh mẽ, tình yêu và sự tiết độ (II Ti. 1:7). Đức Thánh Linh ban cho sự can đảm mà chúng ta cần để cứ bền lòng đi theo sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống mình.
Lạy Chúa, xin giúp con cứ chăm xem Ngài khi người khác làm con buồn giận. Xin bảo vệ con, dẫn dắt con và giúp con tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Đâu là những hoàn cảnh khiến bạn buồn giận? Bạn sẽ nương dựa nơi Chúa thế nào khi đối mặt với hoàn cảnh đó?


Khi làm việc trong các tập đoàn thế giới, chúng ta được tiếp xúc với nhiều người thông minh và tài năng. Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ là dự án do một giám đốc ở xa điều hành. Ông không đếm xỉa đến sự tiến triển của nhóm chúng tôi, mà chỉ trích gay gắt công việc của chúng tôi và luôn đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn mỗi khi gọi điện thoại để nắm tình hình hàng tuần. Những bất đồng ý kiến làm tôi chán nản và lo sợ. Nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc.