Khi quân thù của Hà Lan gia tăng chiếm đóng, bà Anne Frank và gia đình đã sẵn sàng đối diện cách dũng cảm và sau đó di chuyển đến một nơi trú ẩn bí mật để tránh hiểm nguy. Họ ẩn nấp ở đó hai năm suốt Đệ Nhị Thế Chiến trước khi bị phát hiện và đưa đến trại tập trung. Tuy nhiên, bà Anne viết trong cuốn sách Nhật Ký Của Cô Gái Nhỏ, sau này trở nên nổi tiếng rằng: “Cuối cùng thì vũ khí sắc bén nhất trong tất cả là tinh thần nhân từ và nhu mì.”

Nhu mì có thể là vấn đề phức tạp khi chúng ta đương đầu với cuộc sống thực tế. Trong Ê-sai 40, chúng ta nhìn thấy bức tranh về Đức Chúa Trời vừa nhẹ nhàng vừa uy quyền. Câu 11 nói: “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; Tập họp các chiên con trong cánh tay mình.” Nhưng câu trước đó nói rằng: “Nầy, Chúa Giê-hô-va sẽ đến trong quyền năng, Ngài dùng cánh tay Ngài mà cai trị” (c.10). Đầy năng quyền, nhưng cũng nhẹ nhàng khi bảo vệ người yếu đuối.

Và hãy nghĩ về Chúa Jêsus, Đấng đã bện roi dây và vung lên khi lật những chiếc bàn đổi bạc trong đền thờ, nhưng Ngài cũng là Đấng nhẹ nhàng quan tâm đến con trẻ. Ngài dùng những lời mạnh mẽ để lên án người Pha-ri-si (Mat. 23) nhưng tha thứ cho một phụ nữ cần lòng thương xót của Ngài (Gi. 8:1-11).

Dù có lúc phải mạnh mẽ đứng lên bảo vệ người cô thế và kêu gọi người khác đeo đuổi công lý — nhưng chúng ta cũng phải “cho mọi người biết tính nhu mì” của mình (Phi. 4:5). Khi hầu việc Chúa, đôi khi sức mạnh lớn nhất của chúng ta là bày tỏ tấm lòng nhu mì đối với những ai cần đến.
Làm thế nào để bạn có thể thúc đẩy công lý và lòng thương xót cách dịu dàng nhưng kiên quyết trong ngày hôm nay? Đức Thánh Linh giúp chúng ta vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ thế nào?
Sự nhu mì giúp chúng ta nói lên quan điểm của mình mà không tạo ra sự thù địch.


Khi quân thù của Hà Lan gia tăng chiếm đóng, bà Anne Frank và gia đình đã sẵn sàng đối diện cách dũng cảm và sau đó di chuyển đến một nơi trú ẩn bí mật để tránh hiểm nguy. Họ ẩn nấp ở đó hai năm suốt Đệ Nhị Thế Chiến trước khi bị phát hiện và đưa đến trại tập trung.