Cô bé men theo cầu thang nhà thờ vào một Chúa nhật nọ thật đáng yêu, can đảm và tự lập. Từng bước một, cô bé chừng khoảng hai tuổi bước xuống những bậc thang để đi xuống lầu. Bước xuống cầu thang là nhiệm vụ và cô bé đã hoàn thành. Tôi tự cười với mình khi suy ngẫm về sự tự lập và can đảm của đứa trẻ dũng cảm này. Cô bé không sợ bởi vì biết rằng mẹ luôn quan tâm và dõi theo và bàn tay của mẹ đã dang ra sẵn để giúp đỡ mình. Điều này khắc họa sự sẵn sàng giúp đỡ của Chúa đối với con cái Ngài khi họ bước đi trong cuộc đời với vô số những bấp bênh.

Phần Kinh Thánh hôm nay bao gồm hai lần nhắc đến hình ảnh “bàn tay.” Sau khi cảnh báo dân sự của Chúa chớ sợ hãi hay kinh khiếp, Chúa phán với họ rằng: “Ta sẽ… dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con” (Ês. 41:10). Nhiều đứa con sợ hãi và bất an đã được vững lòng bởi sức mạnh của cha mẹ. Đây chính là hình ảnh về quyền năng của Chúa. Trong lần thứ hai nhắc đến hình ảnh “bàn tay”, một lần nữa Chúa đã hành động để bảo đảm sự an toàn cho con cái Ngài. “Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng nắm giữ tay phải con” (c.13). Hoàn cảnh đời sống và thời cuộc thay đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên. Chúng ta không cần phải tuyệt vọng (c.10) bởi vì Chúa vẫn bảo đảm với chúng ta về lời hứa cứu giúp của Ngài và Ngài đã phán những lời mà chúng ta rất cần nghe: “Đừng sợ” (c.10, 13).
Lạy Cha, cảm ơn Ngài đã luôn dõi theo con.
Tôi được an ninh vì Chúa nắm tay tôi.


© 2019 Lời Sống Hằng Ngày
Cô bé men theo cầu thang nhà thờ vào một Chúa nhật nọ thật đáng yêu, can đảm và tự lập. Từng bước một, cô bé chừng khoảng hai tuổi bước xuống những bậc thang để đi xuống lầu. Bước xuống cầu thang là nhiệm vụ và cô bé đã hoàn thành. Tôi tự cười với mình khi suy ngẫm về sự tự lập và can đảm của đứa trẻ dũng cảm này. Cô bé không sợ bởi vì biết rằng mẹ luôn quan tâm và dõi theo và bàn tay của mẹ đã dang ra sẵn để giúp đỡ mình. Điều này khắc họa sự sẵn sàng giúp đỡ của Chúa đối với con cái Ngài khi họ bước đi trong cuộc đời với vô số những bấp bênh.