Khi lần đầu gặp nhau, Edwin Stanton đã làm mất mặt tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln về phương diện cá nhân lẫn sự nghiệp – thậm chí còn nói ông là “sinh vật dài tay.” Nhưng Tổng thống Lincoln trân trọng những khả năng của Stanton và đã chọn tha thứ cho ông, và cuối cùng bổ nhiệm Stanton vào vị trí quan trọng trong nội các suốt cuộc nội chiến. Về sau, Stanton dần yêu mến Tổng thống Lincoln và xem như bạn hữu. Chính Stanton là người đã kề cận bên giường của tổng thống Lincoln suốt đêm sau khi ông bị bắn tại Nhà hát Ford và đã thì thầm trong nước mắt khi ông ra đi: “Giờ ông ấy đã thuộc về lịch sử.”

Sự hòa giải là điều đẹp đẽ. Sứ đồ Phi-e-rơ đã hướng những người theo Chúa Jêsus đến điều đó khi ông viết: “Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết; vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi” (I Phi. 4:8). Lời của sứ đồ Phi-e-rơ khiến tôi tự hỏi phải chăng ông đang nghĩ về việc ông đã chối Chúa Jêsus (Lu. 22:54-62) và sự tha thứ mà Chúa Jêsus ban cho ông (và cho chúng ta) qua thập tự giá.

Tình yêu sâu xa mà Chúa Jêsus bày tỏ qua sự chết của Ngài trên thập tự giá đã giải phóng chúng ta khỏi món nợ tội lỗi và mở ra con đường để chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời (Côl. 1:19-20). Sự tha thứ của Ngài ban năng lực để chúng ta tha thứ người khác khi nhận ra mình không thể tha thứ bằng sức riêng và cầu xin Ngài giúp đỡ. Khi chúng ta yêu thương người khác bởi vì Đấng Cứu Thế yêu thương họ và tha thứ vì Ngài đã tha thứ cho chúng ta, thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sức lực để buông bỏ quá khứ và cùng Ngài bước vào chốn đẹp đẽ của ân điển.
Lạy Cha yêu thương, Ngài đã tha thứ cho con cách rời rộng, xin giúp con cũng tha thứ cho người khác bởi tình yêu đầy thương xót của Ngài.
Sự tha thứ của Chúa là tiêu chuẩn để tôi tra xét chính mình. Oswald Chambers


© 2019 Lời Sống Hằng Ngày
Khi lần đầu gặp nhau, Edwin Stanton đã làm mất mặt tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln về phương diện cá nhân lẫn sự nghiệp – thậm chí còn nói ông là “sinh vật dài tay.” Nhưng Tổng thống Lincoln trân trọng những khả năng của Stanton và đã chọn tha thứ cho ông, và cuối cùng bổ nhiệm Stanton vào vị trí quan trọng trong nội các suốt cuộc nội chiến.