Kể từ năm 2006, một số người đã tổ chức một sự kiện không chính thức trước thềm Năm Mới, được gọi là Ngày Giải Thoát. Dựa trên một truyền thống của Mỹ La-tinh, mỗi người sẽ viết ra những ký ức không vui, xấu hổ và những vấn đề tồi tệ trong năm qua và ném vào chiếc máy cắt giấy công nghiệp. Hoặc một số người thì dùng búa để đập bỏ những gì họ muốn tống khứ.

Trước giả Thi Thiên 103 còn nói đến điều quan trọng hơn việc tạm biệt những ký ức không vui. Ông nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đã giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Để bày tỏ tình yêu bao la của Chúa dành cho con dân Ngài, trước giả đã sử dụng ngôn ngữ hình ảnh. Ông so sánh tình yêu bao la của Chúa với khoảng cách từ trời đến đất (c.11). Rồi ông nói về sự tha thứ của Ngài bằng từ ngữ chỉ về không gian. Như chỗ mặt trời mọc đến chỗ mặt trời lặn cách xa bao nhiêu, thì Chúa cũng cất bỏ tội lỗi của con cái Ngài ra xa bấy nhiêu (c.12). Trước giả muốn con dân Chúa biết rằng tình yêu và sự tha thứ của Ngài là vô biên và toàn vẹn. Chúa đã giải phóng con dân Ngài khỏi quyền lực của tội lỗi bằng cách tha thứ cho họ hoàn toàn.

Thật là tin tốt lành! Chúng ta không cần phải đợi đến Năm Mới để kinh nghiệm Ngày Giải Thoát. Qua đức tin nơi Chúa Jêsus, khi chúng ta xưng ra và lìa bỏ tội lỗi mình thì Ngài giải phóng chúng ta khỏi mọi tội lỗi và ném chúng vào biển sâu. Hôm nay có thể là Ngày Giải Thoát!
Lạy Cha, con cảm ơn Ngài đã giải phóng con khỏi tội lỗi.
Bạn cần dứt bỏ những tội lỗi nào? Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng Chúa quên mọi tội lỗi của bạn cách hoàn toàn? 


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Kể từ năm 2006, một số người đã tổ chức một sự kiện không chính thức trước thềm Năm Mới, được gọi là Ngày Giải Thoát.