Gần đây, một người bạn của tôi đã qua đời vì bệnh ung thư, cô ấy từng làm nghề buôn bán nhà để kiếm sống. Khi vợ chồng tôi hồi tưởng về Patsy, vợ tôi nhớ lại rằng nhiều năm trước đây cô đã dẫn một người về với Chúa và người ấy trở nên bạn tốt của chúng tôi.

Thật được khích lệ khi nhớ lại rằng Patsy không chỉ giúp cho nhiều gia đình tìm được chỗ ở để sống trong khu của chúng tôi, mà cô còn giúp cho người khác biết chắc rằng họ có một chỗ ở đời đời.

Khi sắp bước lên thập tự giá vì cớ chúng ta, Chúa Jêsus đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến chỗ ở đời đời của chúng ta. Ngài phán với các môn đồ: “Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ” và nhắc cho họ nhớ rằng trong nhà của Cha Ngài có rất nhiều chỗ cho tất cả những ai tin nơi Ngài (Gi. 14:2).

Chúng ta thích có căn nhà đẹp trong đời này, đó sẽ là nơi đặc biệt để gia đình chúng ta ăn uống, ngủ nghỉ và ở bên cạnh nhau. Nhưng hãy nghĩ xem sẽ tuyệt vời làm sao khi chúng ta bước vào đời sau và khám phá ra rằng Chúa đã chuẩn bị chỗ ở đời đời cho chúng ta. Ngợi khen Chúa vì đã ban cho chúng ta sự sống “dư dật” (Gi. 10:10), bao gồm sự hiện diện của Ngài trong hiện tại và ở nơi mà Ngài đang chuẩn bị cho chúng ta (14:3).

Khi nghĩ đến những gì mà Chúa dành sẵn cho những ai tin Chúa Jêsus, chúng ta sẽ được khích lệ để làm giống như Patsy và hướng dẫn người khác đến với Chúa Jêsus.
Lạy Chúa, trong lúc chúng con trông đợi chỗ ở mà Ngài đang chuẩn bị cho chúng con, xin giúp chúng con chia sẻ cho người khác biết rằng họ cũng có thể tận hưởng chỗ ở đời đời mà Ngài đang chuẩn bị cho mọi người tin Chúa Jêsus.
Hôm nay, bạn sẽ nói cho ai biết về chỗ ở đời đời mà họ cần và sự bảo đảm cho điều đó?


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Gần đây, một người bạn của tôi đã qua đời vì bệnh ung thư, cô ấy từng làm nghề buôn bán nhà để kiếm sống.