Diane ngồi nghe các bạn trong nhóm nêu nan đề cầu thay cho người thân và bạn bè đang đối diện với thử thách, bệnh tật. Cô có người thân đang tranh chiến với sự nghiện ngập trong nhiều năm. Nhưng Diane không nêu lên nan đề cầu thay. Cô sợ ánh mắt của mọi người, và sợ họ sẽ thắc mắc hay đưa ra lời khuyên. Cô cảm thấy không chia sẻ nan đề này thì tốt hơn vì người khác sẽ không hiểu vì sao người thân của cô là Cơ Đốc nhân mà vẫn còn tranh chiến mỗi ngày.

Dù Diane không chia sẻ nan đề với nhóm đó, nhưng cô có một vài người bạn tin cậy để nhờ họ cầu nguyện. Họ cùng cầu xin Chúa giải phóng người thân của cô khỏi sự trói buộc của nghiện ngập để anh có thể kinh nghiệm sự tự do trong Đấng Christ, và xin Chúa ban cho Diane sự bình an và kiên nhẫn mà cô cần. Khi cô cầu nguyện, cô tìm thấy sự an ủi và sức lực từ mối liên hệ với Chúa.

Nhiều người trong chúng ta cầu nguyện tha thiết, bền lòng nhưng dường như không được đáp lời. Nhưng chúng ta hãy tin chắc rằng Chúa quan tâm và Ngài nghe mọi lời cầu xin của chúng ta. Ngài khích lệ chúng ta tiếp tục khắng khít với Ngài, “vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô. 12:12). Chúng ta hãy nương dựa vào Ngài.
Lạy Chúa, Lời Ngài khích lệ chúng con cầu nguyện luôn luôn. Xin giúp chúng con bền lòng cầu nguyện và trở thành người bạn cầu nguyện với người khác.
Chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc... mà đến gần Chúa. Hê-bơ-rơ 10:22


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Diane ngồi nghe các bạn trong nhóm nêu nan đề cầu thay cho người thân và bạn bè đang đối diện với thử thách, bệnh tật.