Sau khi bị chấn thương cột sống dẫn đến bị liệt, Marty quyết định quay lại trường để lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Bà Judy là mẹ của Marty đã giúp anh biến mục tiêu thành hiện thực. Bà ngồi với anh trong từng buổi học và giờ học nhóm, ghi chép và hỗ trợ các vấn đề về công nghệ. Bà còn dìu anh lên bục khi nhận bằng. Điều tưởng chừng như không thể đạt được lại trở nên có thể vì Marty có được sự giúp đỡ không ngừng của mẹ mình.

Chúa Jêsus biết các môn đồ cũng cần sự giúp đỡ như thế sau khi Ngài về trời. Khi nói với họ rằng Ngài sắp rời khỏi họ, Ngài nói rằng họ sẽ kinh nghiệm mối quan hệ mới mẻ với Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ họ từng giây phút—Ngài là giáo sư, Đấng hướng dẫn không chỉ sống với họ nhưng cũng sống trong họ (Gi. 14:17,26).

Đức Thánh Linh ngự trong lòng các môn đồ của Chúa Jêsus sẽ ban cho họ sự giúp đỡ đến từ Đức Chúa Trời, để họ đủ sức vượt qua những điều mà họ không thể làm bằng sức riêng khi ra đi chia sẻ Tin lành. Trong những giờ phút khó khăn, Đức Thánh Linh sẽ nhắc lại cho họ nhớ mọi điều Chúa Jêsus đã phán với họ (c.26): Lòng các con đừng bối rối… Hãy yêu thương nhau… Ta là sự sống lại và sự sống.

Bạn có đang đối diện với những điều quá sức lực và khả năng của mình không? Hãy nương dựa nơi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang hành động trong bạn sẽ mang đến sự vinh hiển mà Ngài xứng đáng nhận.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã luôn vùa giúp con qua Đức Thánh Linh. Xin giúp con nương dựa nơi Thánh Linh Ngài để nhận được sự giúp đỡ.
Với quyền năng của Thánh Linh Chúa, đừng bao giờ nói: “Tôi không thể.”
—Oswald Chambers


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Sau khi bị chấn thương cột sống dẫn đến bị liệt, Marty quyết định quay lại trường để lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.