Người cha lo lắng và đứa con trai tuổi thiếu niên ngồi trước thầy pháp. Thầy pháp hỏi: “Con ông sẽ đi bao xa?” Người đàn ông trả lời: “Đến một thành phố lớn,” “và nó sẽ đi lâu ngày.” Đưa cho người cha một lá bùa (loại bùa may mắn), thầy pháp nói: “Cái này sẽ bảo vệ nó bất cứ nơi nào nó đi.”

Tôi là cậu bé đó. Tuy nhiên, thầy pháp và lá bùa đó đã chẳng giúp được gì cho tôi. Trong thời gian ở thành phố đó, tôi tin nhận Chúa Jêsus. Tôi ném bỏ lá bùa đó và bám chặt lấy Đấng Christ. Tôi được bảo đảm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời khi có Chúa Jêsus trong cuộc đời mình.

Ba mươi năm sau, bố tôi giờ đây là một tín hữu, ông nói với tôi khi chúng tôi vội vàng đưa em tôi đến bệnh viện: “Chúng ta hãy cầu nguyện; Thánh Linh Chúa đi với con và sẽ ở cùng con trên mọi nẻo đường!” Chúng tôi đã học biết rằng sự hiện diện và năng quyền của Chúa là sự đảm bảo duy nhất của chúng tôi.

Môi-se đã học bài học tương tự. Ông được Chúa giao cho một công tác đầy thách thức, là dẫn dân sự thoát khỏi ách nô lệ tại Ai Cập và bước vào Đất Hứa (Xuất. 3:10). Nhưng Chúa bảo đảm với ông: “Ta sẽ ở với con” (c.12).

Hành trình của chúng tôi cũng không thiếu những thách thức, nhưng chúng tôi được bảo đảm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Như Chúa Jêsus phán cùng các môn đồ: “Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (Mat. 28:20).
Lạy Chúa, khi hành trình dường như quá dài và mỏi mệt, xin giúp con nhớ rằng Ngài đang đồng hành cùng con.
Chúng ta không cần phải sợ hãi bởi vì Chúa Jêsus đi cùng chúng ta trên mọi nẻo đường.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Con ông sẽ đi bao xa?