“Hãy nhìn thành phố theo cách của chúng tôi.” Một nhóm phát triển đô thị ở thành phố Detroit, bang Michigan đã dùng khẩu hiệu đó để triển khai tầm nhìn tương lai của thành phố. Nhưng dự án đã phải dừng đột ngột khi cộng đồng nhận thấy một số thiếu sót trong dự án. Những người Mỹ gốc Phi chiếm phần lớn dân số và lực lượng lao động của thành phố. Tuy vậy, không có những người da màu trong đám đông toàn những người da trắng xuất hiện trên những bảng hiệu, biểu ngữ, và bảng thông báo cổ động mọi người nhìn thành phố theo cách của họ.

Những người đồng hương của Chúa Jêsus cũng không có cái nhìn trọn vẹn trong tầm nhìn đối với tương lai. Là con cháu Áp-ra-ham, họ chủ yếu quan tâm đến tương lai của dân Do Thái. Họ không hiểu sự quan tâm của Chúa Jêsus đối với người Sa-ma-ri, những người lính La Mã, hay bất kỳ ai khác không cùng nguồn gốc tổ tiên, lãnh đạo thuộc linh hay thờ phượng trong đền thờ như họ.

Tôi thấy mình cũng giống Detroit và Giê-ru-sa-lem, cũng thiếu hụt trong cách nhìn. Tôi cũng có xu hướng chỉ nhìn những ai có kinh nghiệm đời sống mà tôi hiểu được. Tuy nhiên, Chúa có phương cách đem lại sự hiệp nhất của Ngài giữa sự đa dạng của chúng ta. Chúng ta có nhiều điểm giống nhau hơn những gì mình nhận biết.

Chúa đã chọn một người du mục tên là Áp-ram để đem phước hạnh đến cho mọi dân tộc trên thế giới (Sáng. 12:1-3). Chúa Jêsus biết và yêu thương người mà chúng ta không hề biết hay yêu thương. Chúng ta hãy cùng nhau sống bởi ân điển và lòng thương xót của Đấng có thể giúp chúng ta nhìn nhau, nhìn thành phố của mình và vương quốc Ngài như cách Ngài nhìn.
Lạy Cha Thiên Thượng, xin mở mắt chúng con để nhìn thấy những con người và những tấm lòng giống chúng con rất nhiều, hơn những gì chúng con nghĩ. Xin giúp chúng con nhìn biết chính mình cần Ngài.
Mọi người ở mọi nơi đều giống chúng ta.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
“Hãy nhìn thành phố theo cách của chúng tôi.” Một nhóm phát triển đô thị ở thành phố Detroit, bang Michigan đã dùng khẩu hiệu đó để triển khai tầm nhìn tương lai của thành phố. Nhưng dự án đã phải dừng đột ngột khi cộng đồng nhận thấy một số thiếu sót trong dự án.