Bạn tôi đang đợi thanh toán tiền ở siêu thị thì có một người đứng trước cô quay lại và đưa cho cô tờ phiếu giảm giá 300.000 đồng cho hóa đơn của cô. Đang mệt mỏi thiếu ngủ, cô bật khóc vì hành động tốt bụng ấy; rồi cô cười chính mình vì đã khóc. Lòng tốt bất ngờ này đã chạm vào tấm lòng cô và mang cho cô niềm hy vọng trong lúc kiệt sức. Cô dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng người khác để bày tỏ sự tốt lành của Ngài dành cho cô.

Ban cho là chủ đề mà sứ đồ Phao-lô đã viết trong bức thư gửi cho các tín hữu dân ngoại ở Ê-phê-sô. Ông kêu gọi họ từ bỏ nếp sống cũ và theo đổi nếp sống mới vì họ đã được cứu chuộc bởi ân điển. Ông lý giải, cũng từ chính ân điển cứu chuộc này tuôn tràn ước muốn “làm việc lành” vì chúng ta đã được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và là “việc Ngài làm ra” (2:10). Giống như người đàn ông tại siêu thị, chúng ta có thể lan toả tình yêu thương của Chúa qua hành động mỗi ngày của mình.

Dĩ nhiên, không phải ban cho vật chất của cải thì mới có thể chia sẻ ân điển của Chúa; chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của Ngài bằng nhiều hành động khác nữa. Chúng ta có thể dành thời gian lắng nghe người khác khi họ trò chuyện với chúng ta. Chúng ta có thể hỏi thăm sức khoẻ của người đang phục vụ chúng ta. Chúng ta có thể dừng lại để giúp đỡ người đang có nhu cầu. Khi ban cho người khác, chúng ta sẽ nhận được niềm vui (Cv. 20:35).
Lạy Cha, Ngài đã tạo dựng chúng con theo hình ảnh của Ngài. Chúng con thật vui mừng vì có thể chia sẻ tình yêu thương và sự sống của Ngài. Xin giúp chúng con nhìn thấy cơ hội để ban cho người khác trong ngày hôm nay.
Chúng ta được tạo dựng để chia sẻ tình yêu của Chúa bằng cách trao ban những tặng phẩm của Ngài.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Bạn tôi đang đợi thanh toán tiền ở siêu thị thì có một người đứng trước cô quay lại và đưa cho cô tờ phiếu giảm giá 300.000 đồng cho hóa đơn của cô.