Nhận hóa đơn điện nước với con số cao bất thường không phải là chuyện gì hiếm gặp. Nhưng anh Kieran Healy ở North Carolina lại nhận giấy báo tiền nước với con số có thể làm tim bạn ngừng đập. Giấy báo ghi rằng anh nợ 100 triệu đô-la! Anh biết chắc rằng tháng trước anh không sử dụng nước nhiều đến vậy, Healy hỏi đùa lại rằng anh có thể trả góp được không.

Số tiền 100 triệu đô-la chắc chắn là một món nợ khổng lồ, nhưng con số đó chẳng là gì so với món nợ tội lỗi vô cùng lớn mà chúng ta đang mang. Nỗ lực mang gánh nặng và hậu quả tội lỗi khiến chúng ta cảm thấy kiệt sức và rối trí vì xấu hổ và mặc cảm. Sự thật là chúng ta không đủ sức mang gánh nặng này.

Và chúng ta cũng không hề muốn mang nó. Như lời sứ đồ Phi-e-rơ nhắc các tín hữu rằng chỉ duy Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, là Đấng không có tội lỗi mới có thể mang lấy gánh nặng tội lỗi của chúng ta và cả những hậu quả nặng nề của nó (I Phi. 2:24). Qua sự chết trên cây thập tự, Chúa Jêsus gánh thay mọi tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài và ban cho chúng ta sự tha thứ. Vì Ngài đã mang lấy gánh nặng của chúng ta nên chúng ta không phải chịu hình phạt mà mình đáng phải nhận.

Thay vì sống trong sợ hãi hoặc mặc cảm, “lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại” (1:18), chúng ta hãy vui hưởng đời sống mới trong tình yêu và sự tự do (c.22–23).
Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con cảm thấy gánh nặng vì sự xấu hổ và mặc cảm. Xin giúp chúng con đặt quá khứ cùng mọi nỗi đau vào tay Ngài và kinh nghiệm sự bình an của Ngài, nhận biết rằng Ngài đã gánh thay mọi điều đó và khiến chúng con được tự do.
Chúa Jêsus mang lấy gánh nặng tội lỗi của chúng ta để Ngài ban cho chúng ta sự sống phước hạnh.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Nhận hóa đơn điện nước với con số cao bất thường không phải là chuyện gì hiếm gặp.