Bộ phim Nhà Vua Nói Lắp (The King’s Speech) năm 2010 nói về vị vua George thứ VI của nước Anh, ông lên ngôi bất đắc dĩ khi người anh trai thoái vị. Đất nước đang đứng trước bờ vực của Thế Chiến II, các quan chức chính quyền muốn có một vị lãnh đạo giỏi ăn nói bởi vì vai trò của phát thanh bằng radio ngày càng ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, vua George VI lại có tật nói lắp.

Tôi đặc biệt bị thu hút bởi vai diễn hoàng hậu Elizabeth, là vợ vua George trong phim. Trong quá trình đầy khó nhọc của vua George nhằm chữa tật nói lắp, bà đã luôn là nguồn khích lệ của ông. Tấm lòng luôn tận tụy của bà đã góp phần giúp ông vượt qua những thách thức để cai trị đất nước thành công trong suốt thời chiến.

Kinh Thánh nhắc đến nhiều câu chuyện về những người khích lệ – những người đã mang đến sự hỗ trợ đầy sức mạnh trong những tình huống đầy thách thức. Môi-se đã có được sự hỗ trợ của A-rôn và Hu-rơ trong suốt các cuộc chiến của Y-sơ-ra-ên (Xuất. 17:8-16). Ê-li-sa-bét khích lệ Ma-ri, người bà con đang mang thai (Lu. 1:42-45).

Sau khi Phao-lô trở lại tin nhận Chúa, ông cần sự hỗ trợ của Ba-na-ba, tên gọi này có nghĩa là “con trai của sự yên ủi.” Khi các môn đồ khiếp sợ Phao-lô, Ba-na-ba đã liều cả danh tiếng của mình để bảo lãnh cho ông (Cv. 9:27). Sự bảo lãnh của Ba-na-ba là cần thiết để Phao-lô được cộng đồng Cơ Đốc nhân tiếp nhận. Về sau, Ba-na-ba đã đồng hành cùng Phao-lô trong các chuyến truyền giáo và trong việc giảng dạy (Cv. 14). Dù đối diện với nhiều hiểm nguy nhưng họ vẫn cùng nhau rao giảng Phúc Âm.

Những người tin nơi Chúa Jêsus cũng được kêu gọi để “khích lệ nhau và xây dựng nhau” (I Tês. 5:11). Ước mong chúng ta luôn khích lệ, hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh.
Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài đã đặt để nhiều người trong cuộc đời con để khích lệ con. Xin giúp con cũng biết khích lệ người khác.
Sự khích lệ của bạn hữu có thể tạo nên sự khác biệt.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Sự khích lệ của bạn hữu có thể tạo nên sự khác biệt.