Vì tôi thích sô-cô-la đen, nên có lần tôi lên mạng tìm hiểu xem “Sô-cô-la đen có tốt không?”, tôi có được nhiều câu trả lời khác nhau – một số câu trả lời là tốt, một số nói không tốt. Bạn có thể làm điều tương tự với hầu như bất cứ loại thực phẩm nào. Sữa có tốt cho bạn không? Cà phê có tốt cho bạn không? Gạo có tốt cho bạn không? Có vô số những câu trả lời khác nhau nên bạn phải biết rằng việc tìm kiếm thông tin không phải là điều tốt cho bạn. Nó có thể làm bạn đau đầu thêm!

Nhưng nếu bạn muốn tìm một điều mà lúc nào cũng tốt cho bạn một trăm phần trăm, tôi sẽ giới thiệu cho bạn Lời Chúa. Hãy nghe điều Kinh Thánh có thể làm cho những người theo Chúa Jêsus, là những người xây dựng mối liên hệ với Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh giúp bạn sống thánh khiết (Thi. 119:9, 11).
Kinh Thánh ban phước cho bạn (Lu. 11:28).
Kinh Thánh làm cho bạn trở nên khôn ngoan (Mat. 7:24).
Kinh Thánh ban cho bạn thông sáng và sự hiểu biết (Thi. 119:130).
Kinh Thánh giúp bạn trưởng thành về tâm linh (I Phi. 2:2).

Đức Chúa Trời thật tốt lành. Thi Thiên 145:9 nói: “Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người”. Và trong sự tốt lành của Ngài, Ngài đã cung ứng sự chỉ dẫn cho những ai yêu mến Ngài, nhờ đó chúng ta biết cách để xây dựng mối liên hệ với Ngài tốt đẹp hơn. Khi chúng ta quyết định phải sống thế nào trong thế giới đầy dẫy chọn lựa này, hãy ngợi khen Chúa vì qua Kinh Thánh, Ngài đã bày tỏ điều gì là tốt cho chúng ta. Chúng ta hãy nói như trước giả Thi Thiên: “Lời Chúa ngọt họng con dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng con” (Thi. 119:103).
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã để lại cho chúng con Lời được hà hơi của Ngài. Xin giúp chúng con cẩn thận đọc Lời ấy, giải nghĩa Lời ấy cách chính xác, và hết lòng áp dụng Lời ấy vào đời sống mình.
Lời Chúa là nền móng vững chắc duy nhất cho cuộc đời.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Vì tôi thích sô-cô-la đen, nên có lần tôi lên mạng tìm hiểu xem “Sô-cô-la đen có tốt không?”