Trở về đồn cảnh sát, sĩ quan Miglio mệt mỏi ngả vào tường. Cuộc gọi cầu cứu vì bạo lực gia đình vừa rồi đã lấy đi một nửa thời gian ca trực của anh. Hậu quả của vụ việc đó là người bạn trai bị giam giữ, cô con gái trẻ nằm ở phòng cấp cứu và người mẹ run rẩy tự hỏi sao mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này. Cuộc gọi ấy sẽ còn in đậm trong tâm trí người sĩ quan trẻ tuổi một thời gian dài.

Vị trung sĩ của anh nói với giọng đầy cảm thông: “Anh cũng không thể làm gì khác, anh Vic”. Nhưng đó chỉ là những lời an ủi suông. Nhiều sĩ quan có thể để công việc lại sau giờ làm. Nhưng anh Vic Miglio thì khác. Đặc biệt là những trường hợp nghiêm trọng như thế này.

Tấm lòng của sĩ quan Miglio phản chiếu lòng thương xót của Chúa Jêsus. Các môn đồ đến hỏi Chúa Jêsus: “Ai là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng?” (Mat. 18:1). Ngài gọi một đứa trẻ đến, rồi phán: “Nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ, các con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu” (c.3). Rồi Ngài cảnh báo nghiêm khắc những ai làm hại con trẻ (c.6). Thật vậy, trẻ em rất đặc biệt với Chúa Jêsus đến nỗi Ngài nói rằng: “Các thiên sứ của chúng ở trên trời luôn thấy mặt Cha Ta là Đấng ở trên trời” (c.10).

Thật được an ủi làm sao khi tình yêu thương của Chúa Jêsus dành cho con trẻ nói lên tình yêu của Ngài dành cho tất cả chúng ta. Đó là lý do Ngài mời gọi chúng ta trở nên con trai và con gái Ngài, thông qua đức tin giống như con trẻ.

Lạy Chúa, xin luôn nhắc nhở chúng con biết yêu thương trẻ em giống như Ngài, và đến với Ngài với đức tin phó thác như con trẻ.

Gia đình trên đất có thể từ bỏ chúng ta, nhưng Cha Thiên Thượng chẳng hề từ bỏ.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Trở về đồn cảnh sát, sĩ quan Miglio mệt mỏi ngả vào tường...