Khi ôn lại tất cả những gì Chúa đã làm trong suốt lịch sử của hội thánh chúng tôi, những người lãnh đạo đã đề xuất với hội thánh về việc mở một phòng tập thể dục mới để giúp chúng tôi phục vụ cộng đồng tốt hơn. Ban lãnh đạo cho biết rằng họ sẽ là những người đầu tiên ghi tên vào phiếu hứa dâng để gây quỹ cho việc xây dựng này. Ban đầu tôi đã cầu nguyện với một tấm lòng ích kỷ, không muốn dâng thêm nhiều hơn những gì mà chúng tôi đã cam kết trước đó. Dầu vậy, vợ chồng tôi vẫn đồng ý cầu nguyện cho dự án này. Trong lúc nghĩ đến mọi điều mà Chúa đã chu cấp cho mình, cuối cùng chúng tôi đã quyết định dâng định kỳ hàng tháng. Tất cả số tiền dâng gộp lại của cả hội thánh đã được dùng để chi cho toàn bộ công trình này.

Biết ơn về nhiều cách mà Chúa đã sử dụng phòng tập đó cho các sự kiện cộng đồng, kể từ khi chúng tôi mở cửa phòng tập cho mục vụ, tôi đã được nhắc nhở về một tấm lòng rộng rãi khác, đó là vua Đa-vít. Dù Chúa không chọn ông để xây dựng đền thờ cho Ngài, nhưng Đa-vít đã chuẩn bị tất cả mọi nguyên vật liệu cho công trình này (I Sử. 29:1-5). Những người lãnh đạo dưới quyền ông và dân chúng cũng đã dâng hiến cách rời rộng (c.6-9). Vua nhận biết rằng tất cả những gì họ đã dâng cho Chúa đều từ nơi Chúa mà đến – Ngài là Đấng Tạo Hóa và là Đấng Bảo Tồn muôn vật (c.10-16).

Khi chúng ta nhận biết rằng mọi điều mình có đều thuộc về Chúa thì chúng ta sẽ trung tín dâng hiến cách rời rộng với lòng biết ơn, cũng như sẵn sàng ban cho vì ích lợi của người khác. Chúng ta tin rằng Chúa sẽ chu cấp và cũng sử dụng tấm lòng rộng rãi của người khác để giúp chúng ta trong lúc có cần.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhớ rằng mọi thứ đều thuộc về Ngài khi chúng con dâng hiến cho Ngài tất cả những gì mình có trong tinh thần sẵn lòng hy sinh.
Chúa đã ban mọi điều cho chúng ta trước và Ngài ban dư dật cho những người dâng hiến cho Ngài cách rời rộng.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Chúa đã ban mọi điều cho chúng ta trước và Ngài ban dư dật cho những người dâng hiến cho Ngài cách rời rộng.