Có một số vấn đề mà chỉ dành riêng cho Bố giải quyết. Chẳng hạn, gần đây các con tôi tình cờ phát hiện ong làm tổ trong một vết nứt trên vòm cửa. Thế là, tôi cầm bình xịt côn trùng đi đánh ong.
Tôi bị ong đốt. Năm mũi.

Tôi không thích bị côn trùng đốt. Nhưng thà tôi bị còn hơn là vợ con bị ong đốt. Chăm lo cho sự an nguy của gia đình là nhiệm vụ hàng đầu của tôi. Các con tôi nhận thấy nhu cầu và chúng nhờ tôi giải quyết. Chúng tin tôi sẽ bảo vệ chúng trước những việc khiến chúng lo sợ.

Trong Ma-thi-ơ 7, Chúa Jêsus dạy rằng chúng ta cũng cần trình dâng mọi nhu cầu của mình lên Đức Chúa Trời (c.7), phó thác mọi lời cầu xin của mình cho Ngài. Để minh họa, Chúa Jêsus kể một ví dụ: “Có ai trong các con, khi con mình xin bánh lại cho đá? Hay là xin cá, mà lại cho rắn chăng?” (c.9–10). Đối với những bậc cha mẹ đầy lòng yêu thương thì câu trả lời rất rõ ràng. Nhưng Chúa Jêsus cũng đưa ra lời đáp, thách thức chúng ta không đánh mất đức tin nơi sự nhân từ dư dật của Cha Thiên Thượng: “Vậy nếu các con vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (c.11).

Tôi không thể tưởng tượng ra việc yêu thương các con nhiều hơn nữa. Nhưng Chúa Jêsus đảm bảo với chúng ta rằng ngay cả tình yêu của người cha tốt nhất trên đời cũng chẳng thể sánh được với tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.
Lạy Cha, cảm ơn Ngài đã yêu thương chúng con thật nhiều, hơn cả những người cha tốt nhất trên đời này. Xin giúp chúng con làm theo điều Chúa Jêsus dạy với cả tấm lòng; để cầu xin, tìm kiếm và gõ cửa trong mối liên hệ với Ngài.
Chúng ta có thể nương cậy nơi Cha Thiên Thượng trong mọi nhu cầu.

bởi Adam Holz

© 2018 Lời Sống Hằng Ngày