Tôi được mời làm diễn giả tại một hội thánh địa phương. Chủ đề bài giảng là một câu chuyện chân thật về việc trình dâng những tan vỡ của mình lên cho Chúa và tiếp nhận sự chữa lành mà Ngài muốn ban cho. Trước khi cầu nguyện đáp ứng, vị Mục sư đứng lên, nhìn thẳng vào mắt của các tín hữu đang ngồi bên dưới, rồi nói: “Với tư cách là Mục sư của quý vị, tôi có đặc ân được gặp gỡ quý vị vào các ngày trong tuần và lắng nghe những câu chuyện đau buồn của quý vị. Rồi khi chúng ta nhóm nhau lại vào Chúa nhật, tôi lại đau đớn khi thấy quý vị che giấu nỗi đau đó lại.”

Lòng tôi đau đớn trước những nỗi đau kín giấu mà Chúa đã đến để chữa lành. Trước giả thư Hê-bơ-rơ mô tả Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Nhiều người hiểu “Lời” này là Kinh Thánh, nhưng từ này có ý nghĩa sâu xa hơn thế. Chúa Jêsus là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Ngài phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng chúng ta, nhưng Ngài vẫn yêu thương chúng ta.

Chúa Jêsus đã chịu chết để chúng ta được bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và dù hết thảy chúng ta đều biết rằng chia sẻ mọi chuyện với mọi người không phải là điều khôn ngoan, nhưng chúng ta cũng biết rằng Chúa muốn hội thánh sẽ là nơi mà chúng ta có thể sống như những người tan vỡ và được tha thứ mà không hề hối tiếc. Đó sẽ là nơi chúng ta “mang gánh nặng cho nhau” (Gal. 6:2).

Bạn đang che giấu điều gì với người khác? Và bạn có đang cố che giấu Chúa? Ngài nhìn chúng ta qua Chúa Jêsus. Và Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Liệu chúng ta bằng lòng để Ngài bước vào?
Bạn sẽ để ai giúp bạn mang gánh nặng của mình trong sự cầu nguyện?
Đức Chúa Trời nhìn chúng ta bằng đôi mắt của Người Cha.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Lòng tôi đau đớn trước những nỗi đau kín giấu mà Chúa đã đến để chữa lành.