Mẹ của Laura đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Một sáng nọ, Laura cùng với một người bạn cầu nguyện cho mẹ mình. Bạn của cô nằm liệt giường nhiều năm vì chứng liệt não, đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, Ngài đã làm mọi điều cho con. Xin Ngài cũng làm mọi điều cho mẹ của Laura.”

Laura hết sức cảm động khi nghe bạn “công bố sự lệ thuộc hoàn toàn” vào Chúa. Khi suy ngẫm về khoảnh khắc đó, cô nói: “Tôi có thường thừa nhận mình cần Chúa trong mọi điều không? Đó là điều tôi nên làm mỗi ngày!”

Trong những ngày sống trên đất, Chúa Jêsus liên tục bày tỏ sự lệ thuộc vào Cha Ngài. Người ta có thể nghĩ rằng vì Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, nên Ngài có đủ lý do để độc lập. Nhưng khi các nhà cầm quyền tôn giáo yêu cầu Ngài giải thích lý do Ngài “làm việc” trong ngày nghỉ theo luật định vì Ngài đã chữa lành cho một người trong ngày Sa-bát, Ngài đáp: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy” (Gi. 5:19). Chúa Jêsus cũng tuyên bố Ngài lệ thuộc vào Cha Ngài!

Việc Chúa Jêsus lệ thuộc vào Cha Ngài là tấm gương vĩ đại về việc sống trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Mỗi phút giây chúng ta thở đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời và Ngài muốn chúng ta sống bằng sức lực của Ngài. Khi chúng ta sống để yêu thương và phục vụ Ngài qua sự cầu nguyện từng giây từng phút và nương dựa vào Lời Ngài, thì chúng ta đang công bố rằng mình lệ thuộc vào Chúa.
Chúa ơi, con cần Ngài trong mọi sự! Xin giúp con sống để phục vụ Ngài. Ngợi khen Ngài đã trở nên Đấng Cứu Chuộc con và là năng lực của con!
Không cầu nguyện là tuyên bố mình không cần lệ thuộc vào Chúa. Daniel Henderson


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Mẹ của Laura đang chống chọi với căn bệnh ung thư.