Một trong những tác phẩm hội họa mà tôi yêu thích được treo tại nhà nguyện của Trường Đại học Keble ở Oxford, nước Anh. Bức họa Ánh Sáng Cho Trần Gian của họa sĩ người Anh, William Holman Hunt vẽ hình Chúa Jêsus đứng cầm một cái đèn trong tay và gõ cửa một ngôi nhà.

Một chi tiết thú vị trong bức tranh là cửa nhà không có tay cầm. Khi người ta thắc mắc về việc thiếu mất tay cầm để mở cánh cửa, Hunt giải thích rằng ông muốn thể hiện hình ảnh trong Khải huyền 3:20: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào…”

Những lời của sứ đồ Giăng và bức vẽ đó đã nói lên sự nhân từ của Chúa Jêsus. Ngài nhẹ nhàng gõ cửa lòng chúng ta với lời hứa ban bình an. Chúa Jêsus đứng và kiên nhẫn đợi chúng ta đáp lời. Ngài không tự mở hay đẩy cửa để bước vào cuộc đời chúng ta. Ngài không áp đặt ý muốn của Ngài trên chúng ta. Thay vào đó, Ngài ban cho mọi người món quà cứu rỗi và ánh sáng để soi đường chúng ta đi.

Hễ ai mở cửa, Ngài hứa sẽ bước vào. Không có đòi hỏi hay điều kiện nào khác.
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ban món quà cứu rỗi và hứa sẽ bước vào khi chúng con mở cửa lòng. Hôm nay, xin giúp con đáp ứng với món quà này và mở cửa lòng mình tiếp nhận Ngài.
Hãy mở cửa lòng đón nhận Chúa Jêsus, Ngài đang kiên nhẫn chờ đợi bạn.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Một trong những tác phẩm hội họa mà tôi yêu thích được treo tại nhà nguyện của Trường Đại học Keble ở Oxford, nước Anh. Bức họa Ánh Sáng Cho Trần Gian của họa sĩ người Anh, William Holman Hunt vẽ hình Chúa Jêsus đứng cầm một cái đèn trong tay và gõ cửa một ngôi nhà.