Đứng trong không gian đông đúc của một cửa hàng bách hóa, tôi phải vất vả lắm mới tìm được tấm thiệp hoàn hảo cho Ngày Của Cha. Mặc dù tôi và bố tôi đã hoà giải sau nhiều năm căng thẳng, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với bố của mình.

Người phụ nữ đứng cạnh tôi lằm bằm và nhét tấm thiệp mà cô đang đọc trở lại kệ. “Sao họ không làm thiệp dành cho những người không có mối liên hệ tốt với các ông bố, nhưng vẫn cố gắng làm điều đúng đắn nhỉ?”

Cô vụt đi trước khi tôi kịp đáp lời, nên tôi cầu nguyện cho cô. Tôi cảm ơn Chúa đã khẳng định rằng chỉ mình Ngài là Người Cha hoàn hảo, và tôi xin Chúa làm cho mối quan hệ giữa tôi với bố tôi bền chặt hơn.

Tôi cũng khao khát gần gũi với Cha Thiên Thượng hơn. Tôi muốn tin quyết vào sự hiện diện, quyền năng và sự bảo vệ không ngừng của Chúa giống như Đa-vít (Thi. 27:1-6).

Khi Đa-vít kêu cầu Chúa giúp đỡ, ông mong đợi Chúa đáp lời (c.7-9). Dù những người cha, người mẹ trên đất có thể khước từ, bỏ rơi hay thờ ơ với con mình, nhưng Đa-vít đã nói đến sự tiếp nhận vô điều kiện của Chúa (c.10). Ông sống với lòng tin chắc nơi sự thiện lành của Chúa (c.11-13). Giống như hết thảy chúng ta, đôi lúc Đa-vít cũng đã tranh chiến, nhưng Đức Thánh Linh vùa giúp ông để ông cứ bền lòng tin cậy và nương nhờ Chúa (c.14).

Giống như người phụ nữ trong cửa hàng bách hóa, chúng ta sẽ đối diện với những mối quan hệ đổ vỡ trong đời này. Nhưng ngay cả khi người khác đầy thiếu sót làm chúng ta thất vọng hoặc tổn thương thì chúng ta vẫn hoàn toàn được Người Cha Hoàn Hảo yêu thương và bảo vệ.
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài là Người Cha mà lúc nào chúng con cũng có thể tin cậy.
Đức Chúa Trời là Người Cha Hoàn Hảo sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng, Ngài chẳng hề từ bỏ hay ngừng yêu thương chúng ta.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Mặc dù tôi và bố tôi đã hoà giải sau nhiều năm căng thẳng, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với bố của mình.