Có lúc cuộc sống giáng cho chúng ta một đòn chí mạng. Lại có khi những điều kỳ diệu xảy ra.
Ba chàng trai trẻ, là những phu tù tại Ba-by-lôn đã đứng trước vị vua đáng sợ của xứ đó và dạn dĩ tuyên bố rằng dù trong hoàn cảnh nào họ cũng không bao giờ thờ lạy pho tượng khổng lồ bằng vàng cao chót vót phía trên họ. Họ cùng nhau tuyên bố: “Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa, thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. Còn nếu Ngài không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không… thờ lạy pho tượng” (Đa. 3:16-18).

Ba người này là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, họ đã bị ném vào lò lửa hực thật; và Chúa đã giải cứu họ cách kỳ diệu để không một sợi tóc nào trên đầu họ bị cháy xém và quần áo của họ không bị ám khói (c.19-27). Họ sẵn sàng chết nhưng vẫn tin cậy nơi Chúa không chút lay chuyển, ngay cả khi Chúa không cứu.

Chúa muốn chúng ta bám chặt lấy Ngài, người thân yêu của chúng ta không được chữa lành, chúng ta bị mất việc, bị bắt bớ. Có lúc Chúa cứu chúng ta khỏi sự nguy hiểm trong cuộc sống này, nhưng có lúc Ngài không cứu. Nhưng chân lý mà chúng ta có thể nắm chắc đó là: “Đức Chúa Trời mà [chúng ta] thờ phượng” sẽ luôn yêu thương và ở cùng chúng ta trong mọi lò lửa thử thách, mọi hoàn cảnh.
Lạy Chúa, chúng con yêu Ngài! Xin ban cho chúng con đức tin vững vàng cùng sức mạnh và niềm hy vọng mỗi ngày dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Chúa có thể làm mọi điều.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Có lúc cuộc sống giáng cho chúng ta một đòn chí mạng. Lại có khi những điều kỳ diệu xảy ra.