Khi thầy giáo của con trai tôi nhờ tôi làm giám thị cho hội trại khoa học của bọn trẻ, tôi khá do dự. Làm sao tôi có thể là tấm gương mẫu mực được khi quá khứ tôi đầy lỗi lầm, khi hiện tại tôi vẫn tranh chiến, vấp váp và sa ngã vào những thói quen xấu ngày trước? Chúa đã giúp tôi yêu thương và nuôi dạy con trai mình, nhưng tôi thường nghi ngờ không biết Ngài có sử dụng tôi để phục vụ người khác không.

Đôi khi tôi không thể nhận thức được rằng Chúa – Đấng toàn hảo duy nhất, Đấng duy nhất có thể thay đổi mọi tấm lòng và mọi cuộc đời vẫn đang biến đổi chúng ta theo thời gian. Rồi Đức Thánh Linh nhắc nhở tôi về cách sứ đồ Phao-lô đã khích lệ Ti-mô-thê tiếp tục theo đuổi sự huấn luyện trong lúc phục vụ, bền chí trong đức tin, và sử dụng những ân tứ Chúa ban (II Tim. 1:6). Ti-mô-thê có thể can đảm bởi vì Chúa là nguồn sức lực của ông sẽ giúp ông yêu thương và sống kỷ luật khi ông tiếp tục tăng trưởng và phục vụ những người trong phạm vi ảnh hưởng của mình (c.7).

Đấng Christ cứu chuộc và ban năng lực để chúng ta tôn vinh Ngài qua đời sống mình, không phải vì chúng ta có những phẩm chất đặc biệt nhưng vì mỗi người chúng ta đều là những thành viên quý giá trong gia đình của Ngài (c.9).

Chúng ta có thể bền chí với lòng tin quyết khi biết rằng vai trò của chúng ta là yêu Chúa và yêu tha nhân. Vai trò của Đấng Christ là cứu chuộc chúng ta và ban cho chúng ta một mục đích vượt xa tầm nhìn hạn hẹp về thế giới này. Khi chúng ta bước theo Chúa Jêsus mỗi ngày, Ngài sẽ biến đổi chúng ta trong lúc sử dụng chúng ta để khích lệ người khác, khi chúng ta chia sẻ tình yêu và chân lý của Ngài ở mọi nơi Ngài sai đến.
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã khẳng định rằng chúng con có thể nương dựa nơi Ngài hoàn toàn khi chia sẻ về Ngài cách vui mừng, tự tin và can đảm.
Biết rõ nguồn năng lực của mình giúp chúng ta tự tin trong vai trò là đầy tớ của Vua.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Khi thầy giáo của con trai tôi nhờ tôi làm giám thị cho hội trại khoa học của bọn trẻ...