Khi bác sĩ Rishi Manchanda hỏi bệnh nhân: “Anh sống ở đâu?” thì ông không chỉ đơn thuần muốn biết địa chỉ nhà. Ông đã nhận ra một tình trạng giống nhau. Những người đến chỗ ông trị bệnh thường sống trong điều kiện môi trường đầy áp lực. Nấm mốc, sâu bệnh và các chất thải độc hại đã khiến họ bị bệnh. Vì vậy, bác sĩ Manchanda đã phát động dự án mà ông gọi là Bác Sĩ Ngược Dòng. Những nhân viên chăm sóc sức khoẻ trong dự án sẽ vừa điều trị cho các ca bệnh khẩn cấp, vừa phối hợp với bệnh nhân và cộng đồng địa phương để cải thiện môi trường sống lành mạnh hơn.

Khi Chúa Jêsus chữa lành cho những người đến với Ngài (Mat. 4:23-24), Ngài hướng tầm nhìn của họ vượt ra khỏi nhu cầu thuộc thể và vật chất trước mắt. Thông qua Bài Giảng Trên Núi, Ngài không chỉ trình bày một phép lạ chữa lành (5:1-12). Chúa Jêsus đã bảy lần mô tả những thái độ của tâm trí và tấm lòng phản ánh sự khỏe mạnh bắt đầu với một tầm nhìn mới và lời hứa về đời sống thuộc linh mạnh khoẻ (c.3-9). Trong hai lần khác, Ngài nhấn mạnh rằng người được phước là người dù trải qua sự bắt bớ nặng nề nhưng vẫn tìm thấy hy vọng và sự nương náu nơi Ngài (c.10-12).

Những lời dạy của Chúa Jêsus khiến tôi tự hỏi. Tôi đang sống ở đâu? Tôi nhận biết nhu cầu đời sống thuộc linh khoẻ mạnh quan trọng hơn nhu cầu thuộc thể và vật chất trước mắt như thế nào? Khi mong chờ một phép lạ, tôi có chịu sống với tấm lòng nghèo thiếu, tan vỡ, đói khát, đầy thương xót, hòa giải mà Chúa Jêsus gọi là được phước không?
Lạy Cha Thiên Thượng, thật khó để nhìn vượt trên nỗi đau trước mắt. Xin giúp con cảm nhận lòng thương xót của Ngài trong giây phút này. Xin hướng đôi mắt con ra khỏi bản thân. Xin cho con một tầm nhìn mới và một nguồn sự sống sung mãn trong sự chăm sóc của Đấng Christ, là Đấng chữa lành.
Khi Chúa là nơi nương náu của chúng ta thì niềm hy vọng của chúng ta ở trong Ngài.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Anh sống ở đâu?