Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được việc làm với mức lương khá thấp. Với số tiền ít ỏi kiếm được, đôi lúc tôi không có đủ tiền cho bữa ăn kế tiếp. Tôi đã học cách tin cậy nơi sự chu cấp mỗi ngày của Chúa.

Điều này nhắc tôi nhớ đến kinh nghiệm của tiên tri Ê-li. Trong suốt thời gian thi hành chức vụ tiên tri, ông đã học tin cậy nơi sự chu cấp của Chúa cho nhu cầu hằng ngày của mình. Ngay sau khi Ê-li công bố sự đoán phạt của Chúa qua một cơn hạn hán sẽ xảy ra trên toàn xứ Y-sơ-ra-ên, Chúa đã sai ông đi vào sa mạc, đến khe Kê-rít. Tại đó, mỗi ngày Chúa sai chim quạ mang thức ăn đến cho Ê-li và làm tươi mới hồn ông bằng nguồn nước trong khe (I Vua. 17:1-4).

Nhưng cơn hạn hán đã xảy ra. Nước trong khe cạn dần và lòng khe trở nên khô cằn. Chỉ khi đó, Chúa truyền cho Ê-li rằng: “Hãy mau đi đến Sa-rép-ta… Ta đã truyền cho một bà góa ở thành ấy cung cấp thức ăn cho con” (c. 9). Sa-rép-ta thuộc địa phận Phê-ni-xi, vùng đất kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên. Liệu có ai chịu cho Ê-li ở? Và có chắc là một góa phụ nghèo có đủ thức ăn để cho ông không?

Hầu hết chúng ta đều muốn Chúa chu cấp cho mình dư dật để có thể tích trữ lâu dài, hơn là đủ dùng mỗi ngày. Nhưng Cha yêu dấu thì thầm rằng: Hãy Tin Cậy Ta. Ngài đã từng dùng chim quạ và một bà góa để chu cấp cho Ê-li, thì chẳng có gì Ngài không làm được. Chúng ta có thể tin cậy nơi tình yêu và quyền năng của Ngài, Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu hằng ngày của chúng ta.
Lạy Cha thành tín, con tạ ơn Cha vì Ngài biết chính xác điều con cần trước khi con cầu xin. Xin giúp con tin cậy Ngài trong mọi nhu cầu hằng ngày của con.
Chúa cung ứng mọi nhu cầu của chúng ta - ngày nào đủ cho ngày nấy.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được việc làm với mức lương khá thấp.