Saturday, March 3, 2018

Lời Sống Hằng Ngày - Quý Giá Trong Mắt Chúa

https://vietnamese-odb.org/2018/03/03/quy-gia-trong-mat-chua/

Quý Giá Trong Mắt Chúa

Đọc: Sáng thế ký 1:26-31 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: Dân số ký 28-30, Mác 8:22-38

Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. I Giăng 4:11


Ông tên là David, nhưng hầu hết mọi người gọi ông là “nghệ sĩ đường phố”. Ông đã lớn tuổi, có mái tóc bù xù, thường ngồi chỗ quen thuộc tại những nơi công cộng trong thành phố để biểu diễn âm nhạc phục vụ khách qua đường, với kỹ năng chơi vĩ cầm hết sức đặc biệt. Đổi lại, người nghe thỉnh thoảng sẽ bỏ một đô-la vào hộp đàn mở sẵn, đặt trên lề đường. Khi ấy, ông sẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục chơi nhạc.

Gần đây, khi ông qua đời, tiểu sử của ông đã xuất hiện trên tờ báo địa phương. Bài viết cho biết ông có thể nói nhiều ngôn ngữ, đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và từng tranh cử vào thượng viện vài năm trước. Nhiều người đã hết sức ngạc nhiên trước những thành tựu to lớn trong đời ông, vì họ thường đánh giá ông dựa vào vẻ bề ngoài mà thôi.

Kinh Thánh cho biết: “Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài” (Sáng. 1:27). Điều này cho thấy rằng mỗi chúng ta vốn là những tạo vật có giá trị, dù bề ngoài chúng ta thế nào, thành tích của chúng ta là gì hoặc người khác nghĩ gì về chúng ta. Ngay cả khi chúng ta quay lưng lại với Chúa và sống trong tội lỗi, thì Ngài vẫn quý trọng chúng ta đến nỗi sai Con Một của Ngài đến để chỉ cho chúng ta cách nhận ơn cứu rỗi và được sống đời đời với Ngài.

Chúng ta được Chúa yêu và Ngài cũng yêu quý mọi người xung quanh chúng ta. Nguyện chúng ta biết bày tỏ tình yêu đối với Chúa bằng cách chia sẻ tình yêu của Ngài với người khác.
Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Cha vì tình yêu tuyệt vời của Ngài dành cho con. Nguyện người khác sẽ nhìn thấy tình yêu của Ngài qua lời nói và hành động của con hôm nay.
Chúng ta phải chia sẻ tình yêu của Chúa.


© 2018 Lời Sống Hằng Ngày
Ông tên là David, nhưng hầu hết mọi người gọi ông là “nghệ sĩ đường phố”. Ông đã lớn tuổi, có mái tóc bù xù, thường ngồi chỗ quen thuộc tại những nơi công cộng trong thành phố để biểu diễn âm nhạc phục vụ khách qua đường, với kỹ năng chơi vĩ cầm hết sức đặc biệt. Đổi lại, người nghe thỉnh thoảng sẽ bỏ một đô-la vào hộp đàn mở sẵn, đặt trên lề đường. Khi ấy, ông sẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục chơi nhạc.

No comments:

Post a Comment